UWAGA STUDENCI!!!!!

ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO!!!!

Od dnia 25.11.2017r. płatności należy dokonywać na rachunek bankowy:

Bank Pekao S.A., nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380.  

W tytule przelewu podajemy: imię i nazwisko, pesel, kierunek studiów, rok i tryb (dzienne lub zaoczne), opłata tytułem (opłata wpisowa; czesne; opłata za legitymację studencką).