Zapraszamy na studia do WSPA!

Uwaga! Rekrutacja została przedłużona do 20 października 2018 r.

Jeśli poszukujesz uczelni, która zaoferuje Ci coś więcej niż dyplom, zapraszamy do WSPA!  Gwarantujemy Ci praktyczne zajęcia prowadzone przez doświadczonych ludzi biznesu. Odchodzimy od konwencjonalnych metod nauczania, u nas nie musisz obawiać się trudnych egzaminów i zaliczeń. Dla nas potwierdzeniem zdobytej przez Ciebie wiedzy jest projekt zrealizowany wspólnie z prowadzącym i innymi studentami. Dzięki temu mamy pewność, że nasi absolwenci to nie tylko teoretycy, ale przede wszystkim praktycy, którzy z sukcesem potrafią obrócić swoją wiedzę w działanie.

Programy naszych studiów konsultowane są z pracodawcami, co umożliwia nam kształcenie zgodne z wymaganiami, które staną przed Tobą po ukończeniu studiów. Jednak to nie jedyny wyznacznik sukcesu naszych absolwentów. Jako jedni z pierwszych wprowadzamy europejskie standardy edukacyjne- zakładają one samodzielne układanie- w określonym zakresie – programu studiów przez studenta. Dzięki modułom tematycznym dajemy ci możliwość dopasowania programu studiów do Twoich potrzeb, zainteresowań i możliwości.

Przyjdź i zapytaj o szczegóły! Nasi pracownicy pomogą Ci wypełnić dokumenty i przeprowadzą Cię przez procedurę rekrutacyjną. U nas nie ma egzaminów wstępnych – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminy, zasady i szczegóły rekrutacji w semestrze zimowym

Licencjackie, inżynierskie i magisterskie 

Rekrutacja kandydatów na studia  składa się z następujących etapów:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego przy pomocy systemu rekrutacji internetowej WSPA
  • Formularz można w dowolnym momencie wypełnić, uzupełnić lub poprawić, wymaga to tylko ponownego wejścia na stronę systemu rekrutacji Internetowej WSPA
    
 2. Przygotowanie potrzebnych załączników:
  • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA),
  • 2 zdjęcia legitymacyjne (format 35mm x 45 mm),
  • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA),
  • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu objętego promocją),
  • Dla kandydatów na Studia Inżynierskie (Informatyka, Gospodarka Przestrzenna, Transport, Architektura) – zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki.  Badanie należy wykonać w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy (pobierz skierowanie),
  • Dla kandydatów na kierunek Architektura – teczka z wykonanymi przez kandydata rysunkami (Prace powinny być podpisane).Teczka przedkładana przez kandydata powinna zawierać minimum 3 wykonane samodzielnie rysunki odręcznie w technice ołówkowej, na arkuszach formatu minimum A3 w kategoriach:
   • rysunek z natury
   • rysunek z wyobraźni
   • kompozycja z prostych brył geometrycznych  

Rekrutacja na kierunek Architektura
                 do 21 września 2018 r. – składanie dokumentów
                      25 września 2018 r. – lista osób zakwalifikowanych do rozmowy 
                      26 września 2018 r. – rozpoczęcie rozmów  kwalifikacyjnych
                      29 września 2018 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji

      3. Dokonanie opłaty wpisowej.

 • Opłata wynosi 100 zł (nie dotyczy okresu objętego promocją).

      4.  Wizyta w biurze rekrutacji WSPA.

 • Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze rekrutacji WSPA.

Płatności
Informujemy, iż czesne dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademickim 2018/2019 płatne jest w terminach: 

 • czesne roczne
 • czesne semestralne
 • czesne miesięczne (do 1-go dnia miesiąca począwszy od października 2018 do września 2019 włącznie)
 • Wpłat należy dokonywać na konto bankowe dla:
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
  20-150 Lublin, ul. Bursaki 12
  Bank Pekao S.A
  nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380
 • W tytule przelewu podajemy:
  imię i nazwisko, pesel, kierunek studiów, opłata tytułem
  opłata tytułem to jedno z wymienionych: opłata wpisowa; czesne; opłata za legitymację studencką

Studia podyplomowe  

Termin rekrutacji:
         01 czerwca 2018 rok – 30 września 2018 rok

         Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych.
         Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja kandydatów na studia  podyplomowe składa się z następujących etapów:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego przy pomocy systemu rekrutacji internetowej WSPA
  Formularz można w dowolnym momencie wypełnić, uzupełnić lub poprawić, wymaga to  ponownego wejścia na stronę elektronicznego systemu rekrutacji internetowej WSPA
 2. Przygotowanie potrzebnych załączników: 
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub lekarskich), oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA
 • 2 zdjęcia legitymacyjne (format 35mm x 45 mm)
 • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu objętego promocją)

        3. Dokonanie opłaty wpisowej.
           Opłata wpisowa wynosi 200 zł (nie dotyczy okresu objętego promocją)

        4. Wizyta w biurze rekrutacji WSPA.
           Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć osobiście w biurze rekrutacji WSPA lub przesłać pocztą                  tradycyjną.
           Osoby przyjęte na studia podyplomowe zostaną poinformowane drogą e-mailową o terminie rozpoczęcia zajęć.

Płatności

 1. Formy płatności czesnego na studiach podyplomowych w roku akademickim 2018/2019:
 • czesne roczne
 • czesne semestralne
 1. Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe dla:

                Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
                20-150 Lublin, ul. Bursaki 12
                Bank Pekao S.A
                nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380

        2. W tytule przelewu podajemy: imię i nazwisko, pesel, kierunek studiów

Zamień doświadczenie na wykształcenie!
Jeśli posiadasz udokumentowane doświadczenie zawodowe (certyfikaty, zaświadczenia po odbytych kursach i szkoleniach) w wymiarze min.5 lat możesz uzyskać zaliczenie niektórych przedmiotów na II i III roku nauki na studiach licencjackich. 

Zasady rekrutacji
Rekrutacja odbywa się według kolejności zgłoszeń. 
Dokumenty należy składać w Biurze Rekrutacji 

Podstawy prawne dotyczące rekrutacji oraz studiów

Biuro Rekrutacji Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji

WSPA Lublin
ul. Bursaki 12
tel. 81 452 94 73
rekrutacja@wspa.pl

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek – Piątek: 7.30 – 15.30