Kluczem do porozumienia jest rozmowa o tym, co się w danym momencie czuje. To emocje odpowiedzialne są za naszą złość, zazdrość, strach, nienawiść, lecz także dzięki nim odczuwamy przyjemność czy radość. Życie bez uczuć i emocji byłoby niewątpliwie nijakie i obojętne. Wydaje się, że podejmowanie jakichkolwiek czynności byłoby niemożliwe lub utrudnione, bowiem co innego motywuje nas do działania, jeśli nie powstanie jakiś stosunek emocjonalny wobec rzeczywistości. Rolę emocji i uczuć w naszym życiu trudno przecenić, ale mało kto zastanawia się co jest ich przyczyną, lub jakie ich rodzaje się wyróżnia, a także czym różnią się emocje od uczuć. Tymczasem umiejętność zarządzania własnymi emocjami i uczuciami, a zatem ich umiejętność nazwania ich, wskazania przyczyn ich powstania oraz właściwego pokierowanie nimi oraz zakomunikowania o nich innym jest niezwykle ważna. Praca z ludźmi, zwłaszcza młodymi, nastręcza wielu trudności komunikacyjnych. Im bardziej otwarci będziemy na uczucia i emocje drugiego człowieka, tym łatwiej będzie nam osiągnąć z nim porozumienie. 

Cel szkolenia

  • Przekazanie wiedzy z teorii uczuć i emocji.
  • Wskazanie różnicy pomiędzy emocjami i uczuciami. 
  • Przekazanie wiedzy dotyczącej tzw. wychowywania uczuć.
  • Omówienie rodzajów uczuć i emocji.
  • Wskazanie roli właściwego wyrażania uczuć i kontrolowania emocji w skutecznej komunikacji interpersonalnej. 

Szkolenie skierowane jest do osób chcących udoskonalić swoje umiejętności pedagogiczne, pracujących w sektorze edukacji (zarówno z młodzieżą, jak i z osobami dorosłymi).

Korzyści z udziału w szkoleniu 

  • Rozumienie różnicy pomiędzy uczuciem a emocją.
  • Znajomość rodzajów emocji i uczuć.
  • Wiedza z zakresu roli właściwego wyrażania uczuć i kontrolowania emocji w procesie skutecznej komunikacji  (zwłaszcza komunikacji z uczniem i rodzicem). 

Program szkolenia

1. Zagadnienie inteligencji emocjonalnej. 
2. Kulturowe i osobowościowe uwarunkowanie reagowania na różne sytuacje życiowe. 
3. Różnica pomiędzy uczuciami i emocjami. 
4. Rodzaje uczuć i emocji. 
5. Wychowywanie uczuć – panuj nad tym, co czujesz. 
6. Emocje a komunikacja – potrzeba wyrażania emocji vs. umiejętność panowania nad emocjami. 
7. Umiejętne słuchanie i sztuka zadawania pytań pomocą w odgadywaniu emocji rozmówcy.

Trener:

Joanna Kiereś-Łach, ur. 25 stycznia 1986 roku w Lublinie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, absolwent kulturoznawstwa, certyfikowany trener biznesu, nauczyciel etyki i wiedzy o kulturze w liceum, wykładowca WSPA. Autorka monografii „Filozofia i retoryka. Kontekst myślowy Nowej retoryki Chaima Perelmana” oraz artykułów naukowych z zakresu retoryki i argumentacji. Prowadzi szkolenia i warsztaty m. in. z retoryki, perswazji, komunikacji (interpersonalnej i biznesowej), autoprezentacji, automotywacji, a także savoir vivre wystąpień publicznych. 

Koszt udziału : 120 zł. brutto

Termin szkolenia: październik 2018r.

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij dodać do nazwy “online”

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy również zgłoszenia na szkolenia zamknięte.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie.

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444