Czas: Szkolenie 3 dniowe w godzinach 16.00 – 19.00 lub 17.00 – 20.00, ewentualnie 1 dzień szkoleniowy w godzinach 9- 18

Metody szkoleniowe:  zajęcia interaktywne przy wykorzystaniu prezentacji audio-video, studium przypadku, gra interaktywna oraz test wiedzy. Szkolenie ma charakter interaktywny co pozwala na duże zaangażowanie uczestników i zastosowanie nabywanej wiedzy w praktyce już na zajęciach.

PROGRAM SZKOLENIA:

Celem głównym szkolenia jest rozwój umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania czasem zarówno w obszarze zawodowym jak i prywatnym.

Celem szczegółowym szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności takich jak:

• określania priorytetów i układania planu zadań od najistotniejszych
• nabycia praktycznych umiejętności planowania i organizowania pracy,
• kontrolowania nakładu pracy na poszczególne obowiązki w miejscu pracy,
• monitorowania postępów w zaplanowanych działaniach,
• skutecznego korzystania z narzędzi pozwalających na stworzenie efektywnego systemu zarządzania własnym czasem, 
• pracy pod presją czasu,
• identyfikacji i likwidowania czynników zakłócających pracę.

Rezultaty :
• zwiększenie satysfakcji z wykonywanej pracy i życia
• przejęcie odpowiedzialności za efektywne zarządzanie sobą w czasie,
• wdrożenie skutecznych praktyk pracy i zarządzania czasem,
• zwiększenie efektywności zarządzania sobą,
• zwiększenie osobistej odpowiedzialności za terminowe wykonanie zadania,
• wzmocnienia motywacji własnej do pracy nad sobą i pracy nad rozwijaniem własnych umiejętności.

Działy tematyczne szkolenia:

Dzień I

  1. Zarządzanie czasem własnym – rola i znaczenie
  2. Bariery efektywnego wykorzystania czasu

Dzień II

  1. Wyznaczanie i realizacja celów kluczem do lepszej organizacji dnia
  2. Planowanie – jego istota w efektywnym zarządzaniu sobą w czasie
  3. Ustalanie priorytetów a podejmowanie decyzji

Dzień III

  1. Osiem sposobów zarządzania czasem
  2. Co potem? Proces zmiany osobistej

Prowadzący: Marcin Stefański

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Terminy: 10.09.2018, 08.10.2018, 12.11.2018, 03.12.2018

Cena za szkolenie: 250 zł. netto + VAT

*cena brutto dla stawki VAT zw w przypadku oświadczenia Zleceniodawcy, że szkolenie jest finansowane w min. 70% z budżetu publicznego i jest usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie lub KFS MUP w Lublinie

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij – wpisz termin szkolenia

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie zostanie uruchomione po zebraniu odpowiedniej liczby osób.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444