24 listopada w Warszawie młodzi ludzie z całej Polski zabiorą głos w sprawach istotnych dla naszego społeczeństwa. Jakość zdrowia i życia, edukacja oraz nierówności społeczne to obszary, które zostaną poruszone podczas YouthSpeak Forum. Rejestracja uczestników trwa do 16 listopada.

YouthSpeak Forum to spotkanie generacji młodych z przedstawicielami świata biznesu i pozostałych sektorów. Zderzenie różnych perspektyw oraz inspirujące konwersacje pomogą uczestnikom wypracować rozwiązania najistotniejszych problemów naszego społeczeństwa.

Podczas konferencji zaproszeni goście poruszą tematy homofobii, rasizmu, przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy, niskiej zdawalności matur, nieznajomości języków obcych, a także otyłości wśród Polaków. Każde z zagadnień będzie również motywem przewodnim dla warsztatów prowadzonych przez przedstawicieli firm, które wspierają te obszary w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.

Uczestnicy warsztatów – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci – będą wspólnie pracować nad planami projektów, które odpowiedzą na wskazane problemy. Na zakończenie jury wybierze jeden z nich, który zostanie zaimplementowany w ramach współpracy organizacji młodzieżowych i studenckich z sektorem biznesowym, rządowym i pozarządowym.  

Konferencja trwa od 9:00 do 20:00, 24 listopada w Digital Knowledge Village w Warszawie. Rejestracja pod adresem www.youthspeakforum.evenea.pl zakończy się 16 listopada.

YouthSpeak Forum to wydarzenie organizowane przez AIESEC – globalną organizację prowadzoną przez młodych ludzi, którzy poprzez realizację programów wymian międzynarodowych kształtują w sobie i otoczeniu cechy liderskie. Konferencja jest aktywnością w ramach Youth 4 Global Goals – pierwszej inicjatywy młodzieżowej wspierającej Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Uczestnicy YouthSpeak Forum wspierają Cele: trzeci, czwarty i dziesiąty, czyli jakość zdrowia i życia, jakość edukacji oraz redukcję nierówności społecznych w Polsce.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich RP. Partnerami wydarzenia są Deloitte oraz Digital Knowledge Village. Całość poprowadzi Marcin Prokop.

Więcej informacji: www.aiesec.pl/youthspeak oraz na wydarzeniu YouthSpeak Forum na Facebooku.

Karolina Gruszczyk

Wiceprzewodnicząca ds. Public Relations

Stowarzyszenie AIESEC Polska

karolina.gruszczyk@aiesec.net

575 893 992