Urząd Statystyczny w Lublinie, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Lublinie, Politechnika Lubelska oraz Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie we współpracy z Narodowym Bankiem Polskmi Oddział Okręgowy w Lublinie mają zaszczyt zaprosić na konferencje pt.”Wyzwania rozwoju przedsiębiorczości w województwie lubelskim”.

Konferencja odbędzie się w dniu 17 października 2017 r. w Trybunale Koronnym (ul. Rynek 1).

Celem konferencji jest analiza dotychczasowej strategii rozwoju Lubelszczyzny oraz miasta Lublin, a także zaprezentowanie czynników i barier rozwoju przedsiębiorczości w województwie lubelskim, w tym: zjawiska migracyjne, rozwój infrastruktury, celowość realizowanych i planowanych inwestycji publicznych, rozwój szkolnictwa wyższego, „wsparcie” instytucjonalne rozwoju przedsiębiorczości itp.

Plan konferencji (może ulec zmianie):

Czas trwania: 9:00 – 13:00

Powitanie gości: dr hab. inż. Artur Paździor, prof. nadzw. (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Politechnika Lubelska).

Słowo wstępne: Rola przedsiębiorczości w rozwoju miasta Lublin i województwa lubelskiego.

Część plenarna – wystąpienia po około 30 min. moderator:  red. Wojciech Brakowiecki

 • “Przedsiębiorczość w województwie lubelskim – analiza danych statystycznych” 
  dr Krzysztof Markowski (Urząd Statystyczny w Lublinie)
 • “Finansowe i pozafinansowe determinanty rozwoju regionalnego” 
  dr Wojciech Misterek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • “Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości – punkt widzenia przedsiębiorców” 
  Prezes Dariusz Jodłowski (Pracodawcy Lubelszczyzny LEWIATAN)
 • “Finansowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw” 
  dr hab. Wiesław Janik, prof. PL (Politechnika Lubelska)

Część panelowa – moderator:  dr Ilona Skibińska-Fabrowska (NBP), około 90 min.

Paneliści:

 • dr hab. Wojciech Misztal, prof. nazdw. (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)
 • dr hab. inż. Artur Paździor, prof. nadzw. (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne)
 • dr Mariusz Sagan (Urząd Miasta Lublin)
 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sitko (Rada Przedsiębiorczości Lubelszczyzny)

Rada programowa:

 • dr Krzysztof Markowski (Urząd Statystyczny w Lublinie)
 • dr hab. Radosław Mącik, prof. nazdw. (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr Elena Mieszajkina (Politechnika Lubelska)
 • dr Wojciech Misterek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr Magdalena Miszczuk (Politechnika Lubelska)
 • dr Ilona Skibińska-Fabrowska (Narodowy Bank Polski)
 • dr hab. Wojciech Misztal, prof. nazdw. (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)
 • dr hab. inż. Artur Paździor, prof. nadzw. (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne)
 • dr Mariusz Sagan (Urząd Miasta Lublin)
 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sitko (Rada Przedsiębiorczości Lubelszczyzny)
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Skowron (Politechnika Lubelska)
 • prof. dr hab. Marian Żukowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski)