Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji uroczyście zainaugurowała nowy rok akademicki. – Przed nami wyjątkowa, 20. Rocznica utworzenia naszej uczelni – powiedziała  rektor uczelni dr Marta Komorska.
W uroczystościach udział wziął Prezydent Miasta Lublina dr Krzysztof Żuk, który wygłosił wykład nt. Akademickość miasta w strategii rozwoju Lublina.

– Dokonując podsumowania Roku Akademickiego 2016/2017 należy szczególnie podkreślić sukces Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji, jakim jest stanie się Uczelnią Międzynarodową, wymienić tu należy młodzież z: Ukrainy, Białorusi, Indii, Pakistanu, Nepalu, Bangladeszu, Kazachstanu, Kirgistanu, Armenii, Maroka, Kenii, Mozambiku, Nigerii, Tajlandii, Turcji, Arabia Saudyjska – podkreśliła Rektor WSPA.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji kształci na studiach anglojęzycznych 120 studentów z 14 krajów na  czterech kierunkach studiów. Dodatkowo, uczelnia wprowadziła innowacyjną formę studiów niestacjonarnych ze wspomaganiem internetem, które realizowane są  na 8 kierunkach dla ponad 300 studentów.

– Dorobek dwudziestu lat funkcjonowania Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie pozwala wejść Naszej Uczelni w kolejny rok rozwoju i wypełnić  misję, jaką jest budowanie uczelni innowacyjnej, a przede wszystkim uczelni kreatywnej. To właśnie wykorzystanie modelu kształcenia kreatywnego pozwala Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji wyróżniać się na mapie edukacyjnej Lublina, a absolwentom naszej Uczelni odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy – dodała Rektor Marta Komorska.

WSPA jest pierwszą Niepubliczną Uczelnią w Lublinie, która swoją działalność rozpoczęła w 1998 roku otwierając kierunek „Zarządzanie przedsiębiorstwem”.  Na pierwszy rok studiów przyjęto 415, a w następnym roku akademickim 1999/2000 zapisało się na studia już ponad 1.400 studentów. Od tamtego czasu mury Uczelni opuściło ponad 10 000 absolwentów studiów wyższych i ponad 11 000 absolwentów studiów podyplomowych.

– Jest to niezwykle istotne ze względu na fakt, iż Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w 2018 roku będzie świętowała 20 lat działalności. Dzisiejsza Inauguracja roku akademickiego jest jednocześnie otwarciem obchodów, które potrwają do września przyszłego roku i przybiorą charakter cyklu wydarzeń naukowych i kulturalnych właśnie w murach naszej Uczelni – powiedziała Kanclerz Elwira Przybylska.

Aktualnie WSPA prowadzi kształcenia na studiach I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych. W bieżącym roku akademickim naukę rozpocznie  1 200 studentów a na wszystkich kierunkach uczelnia kształci 2 500 studentów.

– To co szczególnie nas wyróżnia to nauczanie kreatywne. W ramach specjalnie przygotowanych modułów studenci rozwijają kompetencje społeczne, biorą udział w warsztatach z kreatywności, formułują i realizują swoje projekty innowacyjną metodą projektową. Posiadamy również ofertę dydaktyczną w języku angielskim dla odbiorcy międzynarodowego i polskiego – dodała Pani Kanclerz.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji realizuje kształcenie na  czterech kierunkach studiów dla 120 studentów z 14 krajów. Kolejnym innowacją są studia niestacjonarne ze wspomaganiem on-line, które realizujemy na 8 kierunkach dla ponad 300 studentów i z roku na rok obserwujemy coraz większe zainteresowanie taką formą kształcenia.

– W tym roku kładziemy nacisk na ścisłą współpracę z pracodawcami. Obecnie, wraz z firmą  IKEA Retail Sp. z o.o jesteśmy w trakcie uruchamiania nowego kierunku studiów –  projektowanie wnętrz – poinformowała kanclerz Elwira Przybylska. – Takie działania powodują to, iż pomimo niżu demograficznego odnotowaliśmy większą niż w poprzednich latach liczbę kandydatów zapisujących się na studia. Trend ten jest dowodem na to że ciągły rozwój, dbałość o jakość kształcenia
i praktyczność nauczania są kierunkiem, którego będziemy się trzymać – podkreśliła Kanclerz.

Uczelnia swoim studentom oferuje bardzo atrakcyjne formy wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus+, mogą oni ubiegać się o dofinansowanie do wyjazdów na część okresu studiów  do zagranicznej uczelni partnerskiej lub wyjazd na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa lub instytucji.

Od stycznia 2017 roku WSPA realizuje 4 projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na kwotę 5 065 000 złotych. Dodatkowo w tym roku zostały złożone wnioski na dofinansowanie trzech nowych projektów o wartości 4 500 000, a w przygotowaniu jest 7 kolejnych.