To wielkie wyróżnienie dla Naszej Uczelni. 27 października 2017 roku Narodowy Uniwersytet, Akademia Ostrogska w Ostrogu nadał pracownikowi Naszej Uczelni: prof. nadzw. dr hab. Antoniemu Olakowi Tytuł Doktora Honoris Causa.
To wielkie uznanie dla Pana Profesora, za całokształt jego pracy naukowej i ogromnego dorobku naukowego. To zaszczytny tytuł, za znaczący wkład w rozwój partnerstwa i współpracy w dziedzinie oświaty, nauki, kultury i duchowości w stosunkach Polsko-Ukraińskich.

Profesor Antoni OLAK jest od ponad dwóch lat związany z naszą uczelnią, jest społecznikiem, od blisko 40 lat związany z Polskim Czerwonym Krzyżem (czynny Honorowy Dawca Krwi). Jest także Prezesem Zarządu Oddziału Podkarpackiego PCK w Rzeszowie i Członkiem Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża. Swoim wychowankom i studentom wskazuje jak „należy podążać właściwą drogę…” .
[ … : Ogromnie się cieszę za to wyróżnienie, cieszę się za to szerokie spojrzenie na moją drogę: Rzeszów, Ostrówiec Świętokrzyski, Katowice, Warszawa, Lublin, że to zatrzymało się akurat na mojej osobie – mówił podczas konferencji prasowej prof. dr hab. Antoni OLAK. Rozpoczynając 10 lat temu moją pierwszą podróż jako naukowy Pracownik Uniwersytetu Rzeszowskiego – jadąc na Słowację i Ukrainę nie zdawałem sobie sprawy że zostanę doktorem honoris causa. Jest to jak już wspomniano ukoronowanie mojej działalności, jednak myślę i mam taką nadzieję, iż przy wsparciu tak życzliwego mi otoczenia w jakim się znajduje i pracuje, że moje największe osiągnięcia życiowe są przede mną].