Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim

Kierunki

Zarządzanie, specjalności:

 • Zarządzanie firmą 

Specjalność skierowana jest do osób, które chcą przygotować się do założenia i prowadzenia własnej firmy lub pełnienia funkcji menedżerskich w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, handlowych, agencjach konsultingowych i innych organizacjach o charakterze krajowym lub międzynarodowym.

W trakcie studiów uzyskasz gruntowną wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie zarządzania. Nauczysz się jak zaprojektować nowy biznes lub stworzyć model biznesowy, usprawniający działalność istniejącego przedsiębiorstwa. Poznasz strategie realizacji działań marketingowych, a także strategie budowania długotrwałych relacji z klientami i pracownikami. W trakcie licznych ćwiczeń i warsztatów nauczysz się m.in. jak efektywnie planować zasoby przedsiębiorstwa, zarządzać produkcją i finansami, a także skutecznie negocjować.

Przykładowe przedmioty: Projektowanie modelu biznesowego, Zarządzanie finansami, Negocjacje, Zarządzanie zespołami międzykulturowymi, Zarządzanie relacjami z klientami, E-biznes, Podstawy prawa.

 • Zarządzanie kapitałem ludzkim 

Specjalność skierowana jest do osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą z ludźmi, w roli menedżerów organizacji, kierowników lub pracowników działów HR firm bądź instytucji wywodzących się z różnych branż, w tym także tych o międzynarodowym środowisku pracy.

W trakcie studiów uzyskasz gruntowną wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie
Skutecznego rekrutowania i zarządzania zasobami ludzkimi oraz efektywnego wykorzystania tkwiącego w nich potencjału. Nauczysz się jak zbudować zespół oraz jak rozbudzić w pracownikach inicjatywę, kreatywność i zaangażowanie w realizację celów przedsiębiorstwa. Poznasz m.in. strategie personalne, różne formy i metody doskonalenia pracowników (zarówno klasyczne, jak i nowoczesne) oraz różne systemy oceny ich pracy. Nauczysz się także jak przekonać pracowników do zmiany organizacyjnej oraz jak negocjować i rozwiązywać konflikty pracownicze.

Przykładowe przedmioty: Strategie personalne, Klasyczne i nowoczesne formy rozwoju pracowników, Negocjacje zbiorowe i rozwiązywanie konfliktów pracowniczych, Dokumentacja kadrowa i płacowa, Wartościowanie pracy i systemy ocen.

 • Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym 

Specjalność skierowana jest do osób, które chcą podjąć pracę w przedsiębiorstwach państwowych, organizacjach publicznych i instytucjach administracyjnych, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach.

W trakcie studiów uzyskasz gruntowną wiedzę, kompetencje i umiejętności niezbędne w pracy w organizacjach funkcjonujących w sferze publicznej, samorządowej oraz działających w trzecim sektorze. Poznasz podstawy prawne ich działania, miejsce w ustroju państwa oraz struktury organizacyjne i ich wzajemne relacje. Zdobędziesz wiedzę o rynku pracy w instytucjach publicznych, samorządowych oraz organizacjach trzeciego sektora oraz sposobach i wymogach rekrutacji. Poznasz metody komunikacji stosowane w tych organizacjach. Nauczysz się jak jak planować i realizować zadania operacyjne i administracyjne, a także jak przygotowywać projekty i zarządzać nimi. Poznasz również zasady gromadzenia i podziału środków publicznych.

Przykładowe przedmioty: Podstawy prawne i ustrojowe, Polityka publiczna, Finanse publiczne, Zarządzanie informacją w administracji publicznej, Zarządzanie projektami, Zarządzanie organizacjami pozarządowymi, Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym.

Promocje na Studia Wyższe 

 • 20% na 20 lat

Promocja trwa od 05 czerwca do 29 czerwca 2018 r. i dotyczy osób, które w tych dniach złożą komplet dokumentów rekrutacyjnych oraz zostaną zakwalifikowane na studia wyższe przez Wydział Zamiejscowy WSPA w Wodzisławiu Śląskim w roku akademickim 2018/2019. Promocja polega na obniżeniu czesnego na I i II semestr studiów pierwszego i drugiego stopnia o 20%.

 • Sto lat Wyspo – dla Ciebie w prezencie 10% zniżki

Promocja trwa od 02 do 31 lipca 2018 r. i dotyczy osób, które w tych dniach złożą komplet dokumentów rekrutacyjnych oraz zostaną zakwalifikowane na studia wyższe przez Wydział Zamiejscowy WSPA w Wodzisławiu Śląskim w roku akademickim 2018/2019. Promocja polega na obniżeniu czesnego na I i II semestr studiów pierwszego i drugiego stopnia o 10% oraz braku opłaty wpisowej i legitymacyjnej.

 • Przyprowadź znajomego

Promocja dotyczy studentów i kandydatów na studia wyższe w Wydziale Zamiejscowym WSPA w Wodzisławiu Śląskim, których krewni lub znajomi rozpoczną studia w Wydziale Zamiejscowym WSPA w Wodzisławiu Śląskim w roku akademickim 2018/2019.
Oferta promocyjna polega na 10% obniżeniu czesnego w następnym roku nauki za każdą zgłoszoną osobę na studia wyższe w Wydziale Zamiejscowym WSPA w Wodzisławiu Śląskim.

Adres 

ul. 1-go Maja 23b
44–304 Wodzisław Śląski
pok. 110 

email: wodzislaw@wspa.pl  

tel.: 32 661 11 48
fax: 32 494 42 66

Zapraszamy od wtorku do piątku w godz. 8:00 – 16:00
 

Dlaczego studia w Wydziale Zamiejscowym w Wodzisławiu Śląskim to najlepszy wybór?

 • znakomita, rodzinna atmosfera i bardzo dobry kontakt z wykładowcami
 • indywidualne podejście do studenta
 • profesjonalna kadra dydaktyków, którzy są praktykami i specjalistami w swoich dziedzinach
 • kompleksowe wyposażenie, uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych
 • wysokie stypendia
 • dogodne położenie – 4 minuty drogi od zjazdu na autostradę A1