Szanowni Państwo,

w związku z niewyłonieniem kandydatów do Senatu oraz Rad Wydziałów Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości
i Administracji w Lublinie, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 9 oraz § 18 pkt 7 Statutu WSPA w Lublinie, wyborów nie przeprowadza się, a przedstawicieli nauczycieli akademickich i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi do Senatu oraz Rad Wydziałów wskaże Założyciel Uczelni.

 

Apolonia Walczyna

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej