Studenci, którym przysługuje stypendium socjalne oraz studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, mają możliwość spędzenia minimum 2 miesiące na praktyce w zagranicznym przedsiębiorstwie. Wyjazdy na praktykę w ramach PO WER są realizowane na takich samych zasadach jak wyjazdy w ramach Erasmus+.

Zalety udziału w programie:

– w przypadku wyjazdu na zagraniczną praktykę w ramach programu PO WER, student nie traci stypendium socjalnego w WSPA. Jest ono wypłacane tak samo jakby się było w Polsce

– studenci zakwalifikowani na wyjazd, dostają wyższe o 200EUR miesięcznie stypendium Erasmus+, dzięki dofinansowaniu z programu PO WER

– możliwość poznania ludzi z całego świata

– podniesienie stopnia znajomości języków obcych

– zdobycie doświadczenia zawodowego

– zdobycie umiejętności pracy w międzynarodowym środowisku

– możliwość uznania praktyki zagranicznej jako praktyki obowiązkowej*

 

* Aby praktyka mogła zostać zaliczona jako obowiązkowa, jej tematyka powinna być zbieżna z kierunkiem studiów i powinna spełniać warunki określone dla praktyki obowiązkowej. Aby mieć pewność, że wybrana praktyka będzie zaliczona, student powinien przed wyjazdem skontaktować się bezpośrednio z Działem Praktyk WSPA w celu uzyskania potwierdzenia uznania praktyki i dalszych informacji.