Zasady wymian studenckich realizowanych przez Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w ramach programu Erasmus+.

W programie Erasmus+ można ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:

− wyjazd na część okresu studiów  do zagranicznej uczelni współpracującej z WSPA;
− wyjazd na praktykę – do zagranicznego przedsiębiorstwa lub instytucji.

KTO może skorzystać z wyjazdów studenckich Erasmus+?

Aby ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmus+, należy:

− być studentem WSPA, zarejestrowanym na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu (licencjata, inżyniera);

− mieć aktywny status studenta (osoby na urlopie dziekańskim, zawieszone lub skreślone z listy studentów nie będą brane pod uwagę);
− mieć ukończony co najmniej pierwszy rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich);

− mieć ukończone 18 lat;
− posiadać dobrą znajomość języka obcego;

− osiągać dobre wyniki w nauce.

Uczestnictwo w wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus+ może być wielokrotne (studia i praktyki nie wykluczają się, przy czym każdy student ma do wykorzystania 12 miesięcy w trakcie studiów licencjackich oraz kolejne 12 miesięcy w trakcie studiów magisterskich).

UWAGA!!!

Do tej puli wliczają się wszystkie miesiące spędzone za granicą w ramach Erasmus+, niezależnie od uczelni z której dana osoba wyjeżdża! Jeżeli studiujesz na 2 uczelniach jednocześnie limit pozostaje bez zmian (12 miesięcy w ciągu całego okresu studiów na danym poziomie) – długość nie ulega zwiększeniu w przypadku większej liczby uczelni.

UWAGA!!!

Jeżeli kwalifikujesz się do pobierania stypendium socjalnego z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, a myślisz o wyjeździe na Erasmus+, zajrzyj koniecznie do zakładki na temat programu PO WER – możesz uzyskać dodatkowe zwiększenie dofinansowania na wyjazd na studia lub praktykę za granicę.

NABÓR WNIOSKÓW DLA STUDENTÓW CHCĄCYCH WYJECHAĆ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

NA WYMIANĘ STUDENCKĄ ZA GRANICĘ WCIĄŻ TRWA!

OSOBY ZAINTERESOWANE WYJAZDEM NA STUDIA W SEMESTRZE LETNIM 2017/18

NA ZAGRANICZNĄ UCZELNIĘ PARTNERSKĄ MAJĄ MOŻLIWOŚĆ ZAPISU W TERMINIE DO

15 WRZEŚNIA 2017

*dotyczy tylko wyjazdu na semestr studiów.

Zgłoszenia osób zainteresowanych wyjazdami na praktykę zagraniczną w ramach programu Erasmus+ przyjmowane są w trybie ciągłym.

Szczegółowe informacje na temat programu Erasmus+ można znaleźć na stronie Programu:  http://erasmusplus.org.pl/