Dla kogo jest szkolenie? Dla analitykówinformatykówmenedżerów. Dla naukowcówlekarzypracowników administracji publicznej. Dla blogerówdziennikarzy, osób występujących publicznie. Słowem, dla wszystkich. Bo każdy z nas jest w swoim życiu prywatnym i zawodowym analitykiem danych – przetwarza informacje, próbuje je powiązać i zrozumieć, a następnie na ich podstawie podejmuje działania i decyzje.

Celem wizualizacji danych jest pokazanie posiadanych informacji w sposób pozwalający na ich dokładne i efektywne zrozumienie oraz analizę. Dzięki wizualizacji możemy łączyć wielkie zbiory danych i pokazać wszystkie informacje jednocześnie, co znacznie ułatwia analizę. Możemy również stosować porównania wizualne, dzięki którym dużo łatwiej stwierdzić wiele faktów. Kolejną zaletą jest możliwość analiz y danych na kilku poziomach szczegółowości.

WIZUALIZACJA BAZ DANYCH pozwala ona na rozpoznanie zjawisk i trendów, które wydają się niewidoczne podczas pierwszej analizy.

Można ją stosować:

 • Do analizy danych w celu sporządzania i udostępniania bezbłędnych, wiarygodnych raportów;
 • Do eksploracji danych — nawet przez osoby niebędące specjalistami IT;
 • Do optymalizacji procesów biznesowych;
 • Do sporządzania prognoz analitycznych w celu przewidywania przyszłych trendów

Wizualizacja danych posługuje się atrakcyjnymi rozwiązaniami graficznymi, by przedstawić informacje ilościowe i jakościowe. Wykres graficzny pokazuje więcej niż tylko suche dane. Dostępne metody wizualnej analizy pozwalają na szybki wgląd w dane, dzięki czemu czas ich opracowania zmniejsza się do kilku sekund.

 

Czas

 

Sesja – 1 dzień

9:00 – 9:30 Powitanie oraz prezentacja czym jest Tableau
9:30 – 10:45 Tableau  – getting started

 • Interfejs użytkownika
 • Metodyka pracy z interfejsem
 • Podłączanie do różnych typów źródeł danych (Excel, csv, Access, MS SQL, Tableau Server)
 • Edytowanie Data Connections oraz Data Sources; tryb Live vs. Extract
 • Data interpreter / Pivot
 • Union / Join
 • Cross database joins

 

10:45 – 11:00 Przerwa kawowa
11:00 – 12:00

 

Tableau  – getting started c.d.

 • Data Blending – integracja różnych źródeł danych
 • Tableau Prep – self-service ETL wprowadzenie

 

12:00 – 12:45 Lunch
12:45 – 13:45 Podstawowe funkcjonalności

 • Filtrowanie
 • Sortowanie
 • Grupowanie
 • Hierarchie
 • Typy dat – Continuous vs. Discreet
 • Tabele przestawne

 

14:00 – 14:15 Przerwa kawowa
14:15 – 15:30 Wbudowane typy wykresów/ wizualizacji (Show me):

 • Wykres liniowy
 • Wykres punktowy
 • Wykres słupkowy
 • Pozostałe typy wizualizacji (bullet graph, Heat map, Tree map itd.
 • Wykresy combo charts – dual axis

 

15:30 – 15:45 Przerwa kawowa
15:45 – 17:00 Beyond ‘Show me’ – niestandardowe typy wykresów:

 • Macierz KPI
 • Waterfall
 • Gantt
 • Dot plot
 • Pareto
 • Opcje ‘Analytics’: trend lines, forecasting, clustering

 

 

 

Czas

 

 

Sesja – 2

9:00 – 10:30 Budowanie dashboardów i story

 • Layout, kontenery
 • Osadzanie obiektów
 • Wyświetlanie filtrów, legend
 • Use as filter – podstawy akcji
 • Zarządzanie akcjami – typ filter, highlight, URL
10:30 – 10:45 Przerwa kawowa
10:45 – 12:00 Mój pierwszy dashboard – warsztat
12:00 – 12:45 Lunch
12:45 – 14:15

 

Mój pierwszy dashboard – warsztat cd.
14:15 – 14:30 Przerwa kawowa
14:30 – 15:45 Dystrybucja/publikowanie źródeł/dashboardów

 • Tableau Reader
 • Tableau Server

 

15:45 – 16:00 Przerwa kawowa
16:00 – 17:00 Zarządzanie uprawnieniami

 • Zarządzanie dostępem do zawartości na Tableau Server
 • User filter

 

 

 

Czas

 

Sesja – 3 dzień

9:00 – 10:30 Pola kalkulowane

 • Aggregation, Granularity, Ratio calculations
 • Pola kalkulowane – różne typy kalkulacji
 • Funkcje logiczne
 • Operacje na ciągach znaków
 • Operacje na datach
 • Ranking
10:30 – 10:45 Przerwa kawowa
10:45 – 12:00 Pola kalkulowane cd.

 • Parametery
 • Sety
 • Kalkulacje tabelaryczne
12:00 – 12:45 Lunch
12:45 – 14:15

 

Level of Detail (LOD) – wstęp

 • Fixed wraz z przykładami
 • Include/Exclude
14:15 – 14:30 Przerwa kawowa
14:30 – 15:45 Analizy na mapach

 • Custom maps
 • Custom geocoding
 • Pliki shp i custom regions

Formatowanie wykresów

 • Tooltips, Annotations, Legends
 • Viz in tooltip – wykres w wykresie
 • Formatowanie tabel

 

15:45 – 16:00 Przerwa kawowa
16:00 – 17:00 Sesja Q&A

 

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Terminy : 

 • 25-27.09.2018
 • 06-08.11.2018
 • 19-21.12.2018

Kurs odbywa się w dni robocze.

Czas trwania kursu 3 dni

Odpłatność za kurs : 1290 zł. netto

Minimalna ilość uczestników: 7 osób.

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij wpisać terminu szkolenia

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy również zgłoszenia na szkolenia zamknięte.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

 

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie.

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444