W związku z nieuczestniczeniem w semestrze zimowym w  warsztacie z zakresu „Komunikacji interpersonalnej” wyjątkowo możecie Państwo uzyskać zaliczenie warsztatu, poprzez złożenie pracy zaliczeniowej n/t „Komunikacja interpersonalna jako nieodłączny element pracy zawodowej”.

Wytyczne do pracy: min 8-10 stron, podanie literatury, z której Państwo korzystaliście podczas pisania  pracy, praca podpisana imieniem i nazwiskiem, kierunek, rok, tryb.

Prace należy przesyłać na adres: e.raczkowska@wspa.pl najpóźniej do dnia 04.05.2018 r. a w tytule wiadomości należy wpisać – “Praca zaliczeniowa K I”.

Nieprzesłanie pracy we wskazanym terminie będzie równoznaczne z brakiem zaliczenia warsztatu a tym samym semestru.