Uwaga Studenci WSPA!

Ważna informacja !!!!!

Studenci, którzy nie posiadają jeszcze indywidualnych numerów kont, opłatę

z tytułu czesnego wpłacają na dotychczasowy nr konta:

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

ul. Bursaki 12

20-150 Lublin

Bank Pekao S.A, nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380

nr BIC (SWIFT): PKOPPLPW

Jednocześnie informujemy, że wszyscy studenci VII semestru studiów inżynierskich (czyli ostatniego roku/semestru kształcenia) dokonują wpłat na podane wyżej konto WSPA.