Studenci studiów stacjonarnych kierunków:

  • Architektura – II, III oraz IV rok
  • Finanse i rachunkowość – II rok
  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – II rok
  • Transport II rok
  • Socjologia studia magisterskie uzupełniajace – II rok

rozpoczynają zajęcia od dnia 28 września 2018 roku (piątek) od godziny 16.00.

Studenci pozostałych kierunków studiów stacjonarnych (poza I rokiem) rozpoczynają naukę zgodnie z harmonogramem od października 2018 roku.