Szanowni studenci 1 roku WSPA

Uprzejmie informujemy, iż  w dniu 28 września 2018 r ( piątek) w siedzibie Uczelni przy ul. Bursaki 12 
odbędzie się spotkanie organizacyjne dla studentów 1 roku.

o godz. 15.00  – sprawy organizacyjne – Aula 018

o godz.16.00- test poziomujący z języka angielskiego – Aula 018

Obecność  studentów obowiązkowa.

Jednocześnie informujemy:
Zajęcia w nowym roku akademickim 2018-2019 dla studentów studiów wyższych pierwszego 
i drugiego  stopnia rozpoczynają się od dnia 28 września 2018 r zgodnie z harmonogramem i planem zajęć dla poszczególnych kierunków, dostępnym (plan zajęć – od dnia 21 września 2018) na stronie internetowej Uczelni.

https://wspa.pl/dziekanat/plany-zajec/


Ze względu na możliwe zmiany w harmonogramach przypominamy o sprawdzaniu planu zajęć bezpośrednio przed każdym zjazdem.

Jednocześnie prosimy o dokonanie opłaty czesnego na  indywidualne nr kont przesłane do Państwa przez Dział  rozliczeń ze studentami.

  • W przypadku płatności jednorazowej do dnia 12 września 2018 r.
  • W przypadku płatności semestralnej: za semestr zimowy do dnia 12 września 2018 r.,
  •  W przypadku płatności ratalnej do pierwszego dnia każdego miesiąca począwszy od dnia 
    01 października 2018 r. do dnia 01 września 2019 r.

ü  Potwierdzenie opłaty czesnego prosimy o zabranie na pierwsze zajęcia.
Nieuczestniczenie studenta w zajęciach dydaktycznych nie zwalnia go z obowiązku uiszczenia opłaty czesnego.
 Informację o rezygnacji z nauki student ma obowiązek niezwłocznie złożyć w formie pisemnej w dziekanacie Uczelni

Wszelkie niezbędne informacje zamieszczane są  na stronie internetowej Uczelni
 www.wspa.pl zakładka dziekanat.