Jednym z głównych założeń Uczelni jest zapewnienie studentom niepełnosprawnym Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie równego dostępu do oferty dydaktycznej Uczelni, niezależnie od stopnia i rodzaju ich niepełnosprawności.

Za sprawy studentów niepełnosprawnych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie odpowiedzialna jest Pani dr Małgorzata Jedynak – Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych (tel. 605 630 442,  malgorzatajedynak1@gmail.com, dyżur – wtorek 10.45 – 11.30 pokój wykładowców ).

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze ustalanie terminów spotkań drogą telefoniczną bądź e-mailową.

Student niepełnosprawny może liczyć m.in. na:

  • Organizację zaliczeń i egzaminów w formie zaadaptowanej* do indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
  • Pośrednictwo w kontaktach z innymi działami Uczelni.
  • Pośrednictwo Pełnomocnika Rektora ds. studentów niepełnosprawnych z wykładowcami.
  • Korzystanie z biblioteki, która wyposażona jest w komputer z oprogramowaniem dla osób niedowidzących, specjalny monitor oraz drukarkę brajlowską.

*Forma zaadaptowana nie oznacza zwolnienia z egzaminu, czy też przeprowadzenia go w uproszczonej postaci, ale dostosowanie go do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej. Oznacza to wyłącznie zamianę elementów technicznych, a nie treść egzaminu.

Czym dysponujemy?

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie od 1 sierpnia 2010 roku realizuje projekt „Inżynier przestrzeni zurbanizowanej – wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerem WSPA w realizacji projektu jest jedna z największych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce – Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa (LSM).

Dzięki dofinansowaniu Uczelnia przystosowała zaplecze edukacyjne i sanitarne do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wyposażenie:

  • wszystkich sal wykładowych w stanowisko do nauki dla osoby niepełnosprawnej (biurko, krzesło, lampka);
  • biblioteki – w stanowisko pracy (komputer z oprogramowaniem dla osób  niedowidzących, monitor, lampka, drukarka brajlowska) oraz w zautomatyzowane drzwi wejściowe;
  • toalety damskiej i męskiej.

Obiekty Uczelni są w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  • Wejścia do budynku wyposażono w automatycznie otwierane drzwi. Przy głównym wejściu znajduje się podjazd.
  • W budynku jest winda i specjalne windy schodowe.
  • Na każdym poziomie są również dostępne toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przed budynkiem są wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.