Senat Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie wspomaga Władze Uczelni (czyli Rektora i Kanclerza) w bieżącym zarządzaniu Uczelnią.

W skład Senatu kadencji 2014-2016 wchodzą następujące osoby

Władze WSPA

 • Rektor – dr Marta Komorska
 • Kanclerz – mgr Elwira Przybylska

Przedstawiciele kadry dydaktycznej

 • dr Elżbieta Sawa – Czajka
 • dr inż. Bogusław Oleksiejuk
 • dr Jan Laskowski
 • dr Małgorzata Jedynak
 • dr Monika Sak – Skowron 
 • dr Maria Mazur

Przedstawiciele kadry administracyjnej

 • mgr Ewa Raczkowska
 • mgr Mariusz Wszoła

Przedstawiciele Samorządu studentów

 • Jan Leszczyński
 • Sebastian Steiner
 •