Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie od początku swego istnienia czyni starania, aby warunki studiowania były komfortowe. Baza dydaktyczna uczelni dostosowana jest do specyfiki prowadzonych kierunków studiów oraz trybu studiowania i zapewnia pełną realizację standardów kształcenia.

Obecnie dysponujemy zapleczem obejmującym budynek o powierzchni ponad 4.450 m2. Dzięki temu większość zajęć odbywa się w jednym miejscu. W kompleksie dydaktycznym mieszczą się:

 • 2 aule, które można połączyć w jedną dla 500 osób,
 • 2 sale wykładowe dla 78 osób,
 • 2 sale wykładowe dla 40-44 osób,
 • sala wykładowa dla 50 osób,
 • 11 sal do lektoratów i spotkań seminaryjnych,
 • laboratorium językowe,
 • 15 sal do ćwiczeń i konwersatoriów,
 • laboratorium transportowe,
 • laboratorium fizyki,
 • modelarnia i sala rysunkowa,
 • 7 nowoczesnych laboratoriów komputerowych, w tym jedno laboratorium będące jednocześnie salą projektową,
 • 2 laboratoria CISCO.

Pomieszczenia dydaktyczne są standardowo wyposażone w rzutniki i sprzęt audiowizualny. Uczelnia cały czas stara się unowocześniać i uzupełniać sprzęt wspomagający proces dydaktyczny. Posiada: 58 projektorów multimedialnych (w tym 11 projektorów stanowiących stałe wyposażenie sal wykładowych), panel ciekłokrystaliczny, 2 zestawy cyfrowej rejestracji dźwięku, 10 zestawów audio-video i 3 kamery oraz 2 przenośne zestawy do nagłaśniania dużych sal zajęciowych, a także pełne wyposażenie dwóch auli (w tym: 4 elektroniczne wizualizery, 8 odtwarzaczy CD i DVD, 9 magnetowidów) oraz 36 drukarek.

Atutem uczelni jest pełne dostosowanie dla potrzeb studentów niepełnosprawnych

Uczelnia od początku swojego istnienia dba o potrzeby osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzi wygodny podjazd, budynek dydaktyczny wyposażony jest w windę, pomiędzy półpiętrami znajdują się platformy schodowe. W części dydaktycznej na każdym poziomie znajduje się toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W ostatnim czasie Uczelnia wyposażyła 15 sal w stanowiska do nauki dla osoby niepełnosprawnej (biurko, krzesło, lampka).

Legitymacja ELS

Studenci otrzymują elektroniczną legitymację studenta. Ponieważ karta ma strukturę hybrydową, możliwe stało się rozszerzenie jej funkcjonalności. Wydawana studentom karta wyposażona jest w część stykową zawierającą informacje o studencie oraz część bezstykową w standardzie Mifare, która obecnie służy do obsługi biletów miesięcznych w MPK Lublin. W przyszłości planowane jest rozszerzenie funkcjonalności karty.

Biblioteka

Księgozbiór Biblioteki liczy ponad 30.900 woluminów. Biblioteka gromadzi zbiory z zakresu socjologii, ekonomii, zarządzania, prawa, marketingu, informatyki, dziennikarstwa, transportu, bankowości, polityki, stosunków międzynarodowych oraz rachunkowości i finansów, Unii Europejskiej, psychologii, matematyki, statystyki, gospodarki przestrzennej, architektury. Zbiory biblioteki stale rosną. W polityce gromadzenia największą wagę przywiązujemy do nabywania najnowszych pozycji książkowych, materiałów źródłowych, monografii itp. Cenną zawartość księgozbioru stanowią zbiory specjalne: kasety video, kasety dźwiękowe oraz płyty CD i DVD.

Biblioteka prenumeruje 30 tytułów czasopism (prasa codzienna w postaci e-wydań) tematycznie odpowiadających profilowi Uczelni, w tym 6 ściśle związanych z obszarem stosunków międzynarodowych (“Sprawy Międzynarodowe”, “Stosunki Międzynarodowe”,” Polski Przegląd Dyplomatyczny”, „Przegląd Europejski”, „Studia Polityczne”, „Polityka”.)

W czytelni przygotowano 32 miejsca oraz 7 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, drukarki i skanera oraz wydzielonymi stanowiskami do baz: Lex Omega oraz WBN.

Księgozbiór podręczny obejmuje encyklopedie, słowniki, roczniki statystyczne, informatory oraz wybrane bieżące czasopisma.

Ze zbiorów Biblioteki mogą korzystać studenci i słuchacze studiów podyplomowych oraz kadra naukowo-dydaktyczna i pozostali pracownicy Uczelni. Wszystkim zainteresowanym Biblioteka udostępnia swoje zbiory na miejscu w czytelni. Warunki i formy udostępniania zawarte są w szczegółowych Regulaminach biblioteki i czytelni.

Biblioteka WSPA do obsługi czytelników korzysta z nowoczesnego zintegrowanego systemu Patron 3.

Biblioteka została dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zainstalowano zautomatyzowane drzwi wejściowe, powstało również stanowisko pracy – komputer z oprogramowaniem dla osób niewidomych i słabo widzących, multilektor, monitor, drukarka brajlowska, powiększona klawiatura oraz odwrócona powiększona myszka komputerowa (trackball) polecane dla osób słabowidzących oraz przy niedowładzie kończyn górnych.

Biblioteka kontynuuje uczestnictwo w ogólnopolskim projekcie dla szkół wyższych „Bankowość * Finanse * Samorząd – Wiedza on-line” (program zapewnia studentom oraz pracownikom naukowym bezpłatny dostęp do elektronicznej wersji uznanych czasopism fachowych) oraz w programie „Wideoteki uniwersyteckie WATCH DOCS”.

Na bieżąco odbywa się wymiana międzybiblioteczna.

Informatyzacja uczelni – laboratoria i jednostki komputerowe

WSPA wyposażona jest w sprzęt komputerowy i oprogramowanie tworzące nowoczesny system informatyczny. Na sprzętowe wyposażenie Uczelni składa się kilka klas komputerów.

Na laboratoria komputerowe oraz inne komputery dydaktyczne składa się 184 jednostek.

Uczelnia posiada 9 w pełni klimatyzowanych laboratoriów komputerowych, wyposażonych w wysokiej klasy zestawy komputerowe z procesorami od Intel Pentium 4 do Intel Core i7, z pamięcią RAM od 1 GB do 12 GB i monitory LCD od 17″ do 27″.

W zależności od rodzaju prowadzonych zajęć komputery te działają pod kontrolą systemów: Windows 7 Professional, Windows XP Professional lub Linux (różne dystrybucje). Dwa z wymienionych laboratoriów zostało zaprojektowane do przeprowadzania kursów CCNA oraz CCNP w ramach Lokalnej Akademii CISCO (sprawdź szczegóły).

WSPA podłączone jest do Internetu za pomocą dwóch łączy o łącznej przepustowości 35 Mb/s. Dzięki temu dostęp do Internetu oraz do naszych serwisów jest możliwy nawet w sytuacji awarii któregoś z łączy. Na potrzeby uczelni działa 16 serwerów pracujących pod kontrolą różnych systemów operacyjnych: Linux (różne dystrybucje), Windows 2003 Server, FreeBSD i Novell OES.

Ważną rolę w procesie dydaktycznym odgrywa również dodatkowe laboratorium do nauki montażu komputerów oraz projektowania i budowy sieci komputerowych.

Dostęp do komputerów i Internetu

Uczelnia podłączona jest do Internetu za pomocą dwóch redundantnych łącz światłowodowych: do akademickiej sieci LubMAN oraz drugim łączem do operatora komercyjnego o łącznej przepustowości 35Mb/s. Na całym obszarze Uczelni wykładowcy i studenci mogą również korzystać z sieci bezprzewodowej sieci w technologii Wi-Fi 802.11b/g/n.

Studenci mają zapewniony dostęp do komputerów i Internetu także poza zajęciami dydaktycznymi dla realizacji zadań pracy własnej. Każdy student ma możliwość korzystania z laboratoriów komputerowych poza godzinami zajęć; niemniej jednak dla studentów przygotowano także13 jednostek usytuowanych w bibliotece i na korytarzach Uczelni. W czytelni do dyspozycji studentów jest drukarka i skaner oraz komputery z nagrywarkami DVD. W bibliotece przygotowane zostało stanowisko komputerowe z zestawem komputerowym umożliwiającym pracę osobom niepełnosprawnym (w tym niewidomym).

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji uczestniczy w programie Microsoft Developer Network Academic Alliance (MSDN AA). Program ten umożliwia legalne i darmowe korzystanie w celach edukacyjnych z większości oprogramowania firmy Microsoft na komputerach domowych przez studentów i wykładowców WSPA.

Oprogramowanie

WSPA dysponuje licencjonowanym oprogramowaniem wykorzystywanym na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz administracji. Uczelnia uczestniczy w programach edukacyjnych, dzięki którym możliwe jest korzystanie z oprogramowania edukacyjnego, nabywanego bezpłatnie lub po obniżonych cenach: Microsoft DreamSpark Premium (dawniej MSDN AA); IBM Academic Initiative (Rational Rose), Oracle Academic Initiative, umowa o współpracy z Progress Software Sp. z o.o. oraz SPSS Polska.

WSPA korzysta również z innych pakietów edukacyjnych oprogramowania wykorzystywanego w takich dziedzinach, jak zarządzanie firmą, programowanie w językach wysokiego poziomu, inżynieria oprogramowania. Przykładami takich pakietów są: MS Office, Comarch ERP XL, Comarch ERP Optima, Sage Symfonia, Borland Developer Studio, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Autodesk AutoCAD, Autodesk 3D Studio Max, WebRatio, oprogramowanie Sybase, Macromedia Flash, NetBeans IDE i inne.

Część oprogramowania została zakupiona lub wykonana na zlecenie Uczelni i służy do obsługi studentów, są to następujące pakiety: aplikacja do odpłatnych wydruków na potrzeby studentów, internetowy system rekrutacji kandydatów na studia.

Serwery

Posiadamy 18 serwerów. W WSPA pracują nowoczesne platformy serwerowe, oferowane przez liderów światowego rynku informatycznego, firmy Intel i Dell. Serwery WSPA obsługiwane są przez następujące systemy operacyjne: FreeBSD, Linux, Novell Netware oraz Windows 2003 Server, Windows 2005 Server, Windows 2012 Server. Serwery spełniają funkcje dydaktyczne oraz wspomagają zadania wypełniane przez administrację Uczelni.

Pracownia językowa

Pracownia językowa jest  standardowo wyposażona w sprzęt audiowizualny (monitor plazmowy, projektor, telewizor, magnetowid, magnetofon).

Barki

Na terenie kompleksu budynków uczelni znajdują się 2 barki. Są czynne we wszystkie dni, w których odbywają się zajęcia. Na uczelnie znajdują się także automaty z napojami zimnymi i gorącymi.

Punkt ksero

Do dyspozycji studentów jest punkt kserograficzny. Można tam również oprawić prace licencjackie i magisterskie.

Bankomat

Bankomat Bank Zachodni WBK  znajduje się przy wejściu do budynku uczelni.

Parking

Uczelnia posiada bezpłatny dozorowany parking na ponad 200 samochodów.