W celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie powołany został Konwent Rozwoju WSPA w następującym składzie:

1) Marta Komorska – Rektor WSPA – Przewodniczący;

2) Katarzyna Mieczkowska – Dyrektor Muzeum Zamku Lubelskiego w Lublinie – Przewodniczący Honorowy;

3) Mariusz Sagan – Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów, Urząd Miasta Lublin;

4) Paweł Pikula – Starosta Powiatu Lubelskiego;

5) Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego;

6) Katarzyna Kępa – Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie;

7) Anna Augustyniak – Sekretarz Województwa Lubelskiego;

8) Małgorzata Sokół – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie;

9) Piotr Pokorny – Dyrektor Zarządzający Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego;

10) Piotr Majchrzak – Konsul Honorowy Austrii w Lublinie, twórca Lubelskiej Akademii Rozwoju;

11) Mateusz Prucnal – właściciel portalu Wydarzysie.pl, fundator Fundacji na rzecz rozwoju “Inspirator”;

12) Mariusz Filipek – Prezes Stowarzyszenia Aktywna Europa, Właściciel Kancelarii Filipek&Kamiński;

13) Piotr Lutek – Prezes Zarządu Synergia Sp. z o.o.;

14) Dominik Polak – Prezes Wytwórni Makaronu Domowego POL-MAK S.A.;

15) Monika Kosińska – Store Manager Lublin IKEA Retail Sp. z o.o.;

16) Artur Palac – Dyrektor Sii Delivery Center w Lublinie;

17) Tomasz Małecki – Prezes Zarządu Lubelskiego Parku Naukowo – Technologicznego;

18) Karol Zarajczyk – Prezes Zarządu URSUS S.A.;

19) Maciej Maniecki – Assecco Business Solutions;

20) Andrzej Rutkowski – Dyrektor Generalny Perła – Browary Lubelskie S.A.

Do kompetencji Konwentu Rozwoju WSPA należy:

  • opiniowanie bieżącej i planowanej oferty dydaktycznej WSPA, w szczególności nowych kierunków studiów wyższych i studiów podyplomowych,
  • opiniowanie i wspieranie Władz Uczelni w podejmowaniu decyzji o charakterze strategicznym,
  • współpraca z Władzami WSPA w zakresie aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów WSPA.

31 maja 2017 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Konwentu Rozwoju WSPA, w trakcie którego omówiono przede wszystkim strategię rozwoju Uczelni oraz możliwość zaangażowania się poszczególnych Członków Konwentów w działalność WSPA, między innymi poprzez organizację studenckich praktyk zawodowych oraz opracowanie tematów prac licencjackich i projektów, które Studenci mogliby przygotować w porozumieniu z przedstawicielami firm i instytucji.

Dostrzegalna potrzeba podejmowania wielopłaszczyznowej dyskusji dotyczącej kierunków kształcenia obecnych
i przyszłych Studentów oraz ogromna efektywność rozmów z członkami Konwentu Rozwoju upewniła Władze WSPA w Lublinie w przekonaniu, iż współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest niezbędna do rozwoju i doskonalenia funkcjonowania Uczelni. W związku z powyższym zapowiedziano dalsze prace Konwentu Rozwoju WSPA, również w formie indywidualnych spotkań władz, dziekanów i prodziekanów z branżowymi przedstawicielami przedsiębiorców.