„Animator Kreatywności”

Trener umiejętności społecznych

Metodyka kształcenia stosowana w  Europejskich Standardach Edukacyjnych

W klasycznych szkołach uczy się szablonowego postępowania, które jest w opozycji do kreatywnego. Unikalna w tym względzie jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, gdzie trenowana jest kreatywność, rozumiana  jako wychodzenie poza szablonowe postrzeganie otaczającej nas rzeczywistości.

W Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej wypracowujemy sposoby uzyskania umiejętności nieszablonowego działania i wyboru kreatywnych rozwiązań. Opracowana jest również metodyka nauczania kreatywności. Poniżej przedstawiamy ofertę treningu, który przedstawia założenia wyżej wspomnianej metodyki.

Trening skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych:

 • własnym rozwojem podmiotowo – kompetencyjnym,
 • zwiększeniem umiejętności pracy w zakresie rozwoju potencjału osobowościowego człowieka,
 • kształceniem w zakresie kreatywności.

Uczestnicy nabywają wiedzę i umiejętności:

 • z obszaru kreatywnego rozwiązywania problemów,
 • metodyki kształcenia podmiotowego – rozwoju osobowości, prowadzącej do kształtowania kompetencji zwiększających sprawność działania,
 • lepszego rozumienia siebie,
 • pracy w zespole.

W efekcie treningu uczestnicy zwiększają własne unikalne kompetencje nie będące przedmiotem szkolnej edukacji. Uczą się projektować i prowadzić ćwiczenia rozwijające osobowość i zwiększające umiejętność współdziałania w zespole.

Treści treningu:

 • Rozwój kompetencji podmiotowych
 • świadomość emocji,
 • świadomość wartości,
 • komunikacja interpersonalna.
 • Proces grupowy i efektywne zarządzanie nim.
 • Wyzwania w pracy z grupą.
 • Metodyka pracy podmiotowej:
 • ćwiczenia rozwijające kompetencje osobowościowe uczestnika treningu
 • projektowanie autorskich ćwiczeń wg struktury ćwiczenia treningowego
 • trening  dla grupy.

Trening składa się z 3 części:

Część I

 1. Wykład  1 dzień
 2. Trening wstępny (grupa otwarcia) – 2 dni
 3. Metodyka pracy podmiotowej – 2 dni

Część II

Staż:

 • udział w 2 obserwacjach zajęć warsztatowych  (2 bloki dwudniowe)
 • 2 współprowadzenia warsztatu z doświadczonym trenerem (2 bloki dwudniowe).

Część III

Przygotowanie sześciu autorskich scenariuszy ćwiczeń z zakresu rozwoju podmiotowego.

Zakończenie treningu – egzamin

Po zrealizowaniu wszystkich części treningu uczestnicy przystępują do dwóch egzaminów:

 • z teorii działań twórczych,
 • z metodyki prowadzenia warsztatów sprzyjających rozwojowi podmiotowo-kompetencyjnemu.

Na zaliczenie całego kursu przewidywany jest czas nie przekraczający jednego roku.

Trening kończy się uzyskaniem certyfikatu wystawionego przez Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości, który daje możliwość samodzielnego prowadzenia warsztatu „Komunikacja i integracja” dla studentów WSPiA Lublin.

Uzyskanie stopnia Animatora uprawnia do zdobywania wyższych stopni trenerskich (młodszy trener, trener, trener konsultant).

Organizacja treningu:

W ramach treningu przewidziane są przerwy kawowe.

Wypracowane przez grupę scenariusze będą dostępne dla uczestników po zakończeniu zajęć.

Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma scenariusze warsztatów z „Komunikacji
i integracji.”.

Minimalna liczba uczestników – 10 osób, maksymalna liczba uczestników – 18 osób

Organizator:

Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości,

WSPiA Lublin