Akademia Dyplomacji i Spraw Zagranicznych (W(y)SPA Dyplomacji) to szereg projektów przygotowanych przez pracowników naukowych WSPA, zawodowych dyplomatów, osoby zajmujące się tworzeniem i rozwojem marki państwa oraz specjalistów z zakresu marketingu i komunikacji społecznej.

Opiekunem projektów dyplomatycznych w WSPA jest Pan Ambasador Grzegorz Dziemidowicz, b. Dyrektor Akademii Dyplomatycznej MSZ, Ambasador w Grecji i Egipcie, b. rzecznik MSZ, znany dziennikarz radiowy i TV.

Zapraszamy do słuchania audycji radiowych Pana Ambasadora Dziemidowicza poświęconych bieżącym wydarzeniom międzynarodowym „Kawa dyplomatyczna”

“Zbliżamy świat” – czy to wezwanie i  wyzwanie zarazem jest wciąż aktualne? Czy nie mamy świata w naszym zasięgu, w naszym komputerze? Z prostymi odpowiedziami na każde pytanie? Otóż nie, wciąż nie znamy dostatecznie świata, także tego wokół nas!

Świata pełnego konfliktów i kryzysów, Brexitów i  Majdanów, nieoczekiwanych wydarzeń  i politycznych zwrotów. Ale również możliwości rozwoju, postępu, naszej pomyślności!

Dlatego warto wiedzieć więcej i poznawać szerzej, korzystać z szansy lepszego rozumienia. To się naprawdę opłaca!

Nie odkryjemy przecież i nie osiągniemy niczego, pozostając pasażerami na statku, zakotwiczonym na stałe w  porcie, bo nie po to buduje się statki!

“Zbliżamy świat” –  tak, to nasza wspólna podróż!

Grzegorz Dziemidowicz

Projekty

Projekty Akademii Dyplomacji i Spraw Zagranicznych  WSPA to otwarte spotkania z przedstawicielami świata dyplomacji i polityki międzynarodowej z Polski i zagranicy.

1. W(y)SPA dyplomacji – Etykieta w praktyce

Projekt adresowany do uczniów szkól średnich zainteresowanych problematyką międzynarodową oraz pragnących poznać zasady praktyczne zastosowania savoir vivre w życiu codziennym, sytuacjach oficjalnych i towarzyskich. Wiedza z tego zakresu pomaga zrozumieć znaczenie autoprezentacji i odpowiedniego zachowania przy zdawaniu egzaminów, a także w szkole, na uczelni, w środowiskach międzynarodowym.

Zajęcia, zakończone certyfikatem, dla uczniów szkół średnich, prowadzone semestralnie w formie akademickiej (wykłady, ćwiczenia, projekty) w siedzibie Uczelni wprowadzają w świat nauki, rozszerzają wiedzę ogólną i ukazują praktyczne zastosowanie form dyplomatycznych, etykiety, precedencji, dress code.

Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie, w soboty (4 godz. przy zachowaniu czasowego wymiaru lekcyjnego – 45 minut) w cyklu wykładów akademickich oraz spotkań z praktykami dyplomacji i stosunków międzynarodowych. Uczestnicy otrzymują indeksy, w których wpisywane są zaliczenia poszczególnych przedmiotów.

2. Studencka Akademia Dyplomacji i Spraw Zagranicznych

Dla studentów wszystkich kierunków i uczelni

Zakończone certyfikatem  Akademii Dyplomacji i Spraw Zagranicznych.

Zajęcia z zakresu:

 • pragmatyki dyplomatycznej,
 • praktycznego stosowania protokołu dyplomatycznego,
 • savoir-vivre w sytuacjach służbowych i prywatnych,
 • problemów międzynarodowych,
 • zarządzania informacją.

Program Akademii rozwija kompetencje z zakresu kontaktów z instytucjami oraz partnerami krajowymi i zagranicznymi. Przygotowuje do pracy w obszarze współpracy międzynarodowej, administracji państwowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych
i obywatelskich w zakresie kontaktów międzynarodowych, dyplomacji publicznej, obywatelskiej, kulturalnej i gospodarczej.  

Dodatkową formą kształcenia będą debaty i spotkania panelowe z wybitnymi polskimi i zagranicznymi ekspertami, politykami oraz znanymi dziennikarzami i przedstawicielami mediów.

3. Kursy i szkolenia

Kursy i szkolenia z zakresu protokołu dyplomatycznego w praktyce, etykiety, wystąpień publicznych, dress code’u:

 • dla instytucji publicznych
 • dla biznesu i przedsiębiorców
 • dla organizacji społecznych i pozarządowych
 • na indywidualne zamówienia

W programie szkoleń znajdują się m.in. zajęcia z zakresu podstaw protokołu dyplomatycznego, etykiety w sytuacjach publicznych i zawodowych, przygotowania wystąpień publicznych, kontaktu z mediami, organizacji wizyt przedstawicieli delegacji zagranicznych i wizyt za granicą, precedencji, organizacji spotkań i narad, różnic kulturowych.

Przygotowujemy programy dostosowane do potrzeb i na indywidualne zamówienia osób prywatnych i instytucji. Cena kursów w zależności od uzgodnionego indywidualnie programu, ilości uczestników i planowanych godzin.

4. Studia podyplomowe

Dyplomacja i praktyka kontaktów z zagranicą

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w środowisku międzynarodowym oraz w instytucjach współpracujących z zagranicą, gdzie umiejętność organizowania kontaktów i pracy z wykorzystaniem tradycyjnych, i nowoczesnych narzędzi dyplomatycznych jest bardzo ważna.

Studia adresowane do:

 • osób zainteresowanymi problematyką szeroko rozumianej dyplomacji i stosunków międzynarodowych w wymiarze teoretycznym i praktycznym,
 • osób pracujących w instytucjach państwowych i samorządowych na stanowiskach decyzyjnych i kontaktu z interesantami, organizujących spotkania oraz delegacje zagraniczne, reprezentujących instytucje w Polsce i za granicami, rzeczników medialnych,
 • pracowników firm i instytucji międzynarodowych oraz mających bezpośredni kontakt z cudzoziemcami w tym migrantami,
 • pracowników i współpracowników  organizacji społecznych i  pozarządowych, fundacji.
 • studentów ostatnich lat studiów magisterskich planujących podjęcie zatrudnienia w firmach i instytucjach międzynarodowych.

Kontakt:

ul. Bursaki 12, pokój 200
tel. 81 452 94 73, 81 452 94 74
rekrutacja@wspa.pl