Informujemy, iż Senat Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2018 r. podjął uchwałę o nr 300/2018 o przyjęciu Regulaminu Studiów Wyższych, który wejdzie w życie z dniem 01.10.2018 r. Treść uchwały znajduje się w zakładce “Statuty i regulaminy”.