TERMINY PŁATNOŚCI CZESNEGO 
W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018
I II ROK
studia stacjonarne:
czesne roczne i  semestralne: 29.09.2017
czesne miesięczne (12 rat): do 1-go dnia każdego miesiąca, począwszy od października’17 do września’18 włącznie
studia niestacjonarne:
czesne roczne i  semestralne: 15.09.2017
czesne miesięczne (12 rat): do 1-go dnia każdego miesiąca, począwszy od października’17 do września’18 włącznie
III IV ROK
studia stacjonarne:
czesne roczne i  semestralne: 29.09.2017
czesne miesięczne (10 rat): do 1-go dnia każdego miesiąca, począwszy od września’17 do czerwca’18 włącznie
studia niestacjonarne:
czesne roczne i  semestralne: 15.09.2017
czesne miesięczne (10 rat): do 1-go dnia każdego miesiąca, począwszy od września’17 do czerwca’18 włącznie