Studenci I i II roku studiów stacjonarnych zobowiązani są do opłaty czesnego zgodnie z następującym harmonogramem:

1)      w przypadku płatności jednorazowej do dnia 29 września 2017 r.,

2)      w przypadku płatności semestralnej: za semestr zimowy do dnia 16 września 2017 r.,
zaś za semestr letni do dnia 16 lutego 2018 r.

3)      w przypadku płatności ratalnej do pierwszego dnia każdego miesiąca począwszy od dnia 01 października 2017 r. do dnia 01 września 2018 r. włącznie.

Studenci III i IV roku studiów stacjonarnych zobowiązani są do uiszczenia opłaty czesnego zgodnie
z następującym harmonogramem:

1)      w przypadku płatności jednorazowej do dnia 29 września 2017 r.,

2)      w przypadku płatności semestralnej: za semestr zimowy do dnia 29 września 2017 r., zaś za semestr letni do dnia 16 lutego 2018 r.

3)      w przypadku płatności ratalnej do pierwszego dnia każdego miesiąca począwszy od dnia
01 września 2017 r. do dnia 01 czerwca 2018 r. włącznie.

Studenci I i II roku studiów niestacjonarnych zobowiązani są do uiszczenia opłaty czesnego zgodnie z następującym harmonogramem:

1)      w przypadku płatności jednorazowej do dnia 15 września 2017 r.,

2)      w przypadku płatności semestralnej: za semestr zimowy do dnia 15 września 2017 r., zaś za semestr letni do dnia 16 lutego 2018 r.,

3)      w przypadku płatności ratalnej do pierwszego dnia każdego miesiąca począwszy od dnia 01 października 2016 r. do dnia 01 września 2018 r. włącznie.

Studenci III i IV roku studiów niestacjonarnych zobowiązani są do uiszczenia opłaty czesnego zgodnie z następującym harmonogramem:

1)      w przypadku płatności jednorazowej do dnia 15 września 2017 r.,

2)      w przypadku płatności semestralnej: za semestr zimowy do dnia 15 września 2017 r., zaś za semestr letni do dnia 16 lutego 2018 r.,

3)      w przypadku płatności ratalnej do pierwszego dnia każdego miesiąca począwszy od dnia 01 września 2017 r. do dnia 01 czerwca 2018 r. włącznie.