Studenci I roku studiów niestacjonarnych zobowiązani są do uiszczenia opłaty czesnego zgodnie z następującym harmonogramem:

1)      w przypadku płatności jednorazowej do dani 15 września 2017 r.,

2)      w przypadku płatności semestralnej: za semestr zimowy do dnia 15 września 2017 r., zaś za semestr letni do dnia 16 lutego 2018 r.,

3)      w przypadku płatności ratalnej pierwszego dnia każdego miesiąca począwszy od dnia 01 października 2017 r.do dnia 01 września 2018 r. włącznie.

Studenci I roku studiów stacjonarnych zobowiązani są do uiszczenia opłaty czesnego zgodnie z następującym harmonogramem:

1)      w przypadku płatności jednorazowej do dnia 29 września  2017 r.,

2)      w przypadku płatności semestralnej: za semestr zimowy do dnia 29 września 2017 r., zaś za semestr letni do dnia 16 lutego 2018 r.,

3)      w przypadku płatności ratalnej pierwszego dnia każdego miesiąca począwszy od dnia 01 października 2017 r.do dnia 01 czerwca 2018 r. włącznie.

Studenci II roku studiów niestacjonarnych zobowiązani są do uiszczenia opłaty czesnego zgodnie z następującym harmonogramem:

1)      w przypadku płatności jednorazowej do dnia 15 września 2017 r.,

2)      w przypadku płatności semestralnej: za semestr zimowy do dnia 15 września 2017 r., zaś za semestr letni do dnia 16 lutego 2018 r.,

3)      w przypadku płatności ratalnej pierwszego stopnia dnia każdego miesiąca począwszy od dnia 01 października 2017 r. do dnia 01 czerwca 2018 r. włącznie.