Dnia 31 stycznia upływa termin złożenia prac dyplomowych na studiach inżynierskich. Wszystkie osoby, które nie ukończyły prac, zgodnie z Regulaminem Studiów Wyższych WSPA w Lublinie, mają możliwość złożenia uzasadnionego wniosku do Dziekana Wydziału Nauk Technicznych o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej do dnia 30 kwietnia, bądź za pismeną zgodą promotora do dnia 30 czerwca br.