Wszystkie osoby, które decyzją Dziekan Wydziału Nauk Społecznych otrzymały zgodę na przedłużnie terminu składania pracy dyplomowej do dnia 31 grudnia 2017 r. będą mogły dostraczyć podpisane przez promotorów prace ostatecznie w dniach 03 – 05 stycznia 2018 r. w godzinach otwarcia Dziekanatu.

Przypominamy, iż termin składania prac dla studentów studiów inżynierskich (VII semestr) upływa 31 stycznia 2018 r.