Przypominamy, że ostateczny termin płatności czesnego semestralnego za semestr letni 2017/2018 to 16 lutego 2018 r.