Czy możemy powiedzieć, że zachowanie stosowne, zgodne z zasadami kultury osobistej przechodzi już do lamusa? Z pewnością nie. W życiu zawodowym niejednokrotnie wymaga się od nas znajomości podstawowych zasad savoir vivre. Wielu z nas samo określenie napawa przerażeniem. Boimy się, że popełnimy faux pas (niezręczność, nietakt, gafa). Tymczasem, obowiązujące powszechnie podstawowe zasady są niezwykle intuicyjne i co więcej ułatwiają nam życie.

Cel szkolenia:

  • Zapoznanie z podstawami wiedzy ze sztuki etykiety;
  • Nabycie umiejętności praktycznego stosowania zasad etykiety;
  • Odkrycie znaczenia etykiety dla kształtowania i realizacji życia zawodowego (etykieta w biznesie); rodzinnego, towarzyskiego, a także doskonalenia kultury życia społecznego;
  • Poznanie zasad sztuki dyplomacji jako obowiązującego wzoru ułożenia relacji międzyludzkich we wszelkich sytuacjach społeczno-zawodowych;
  • Poznanie specyfiki etykiety wyglądu fizycznego i ubioru (tzw. dress code).;
  • Nabycie umiejętności organizacji spotkań biznesowych;
  • Zapoznanie z zasadami etykiety miejsca pracy.  

Szkolenie oparte jest o wykład konwersatoryjny, dyskusję, a także ćwiczenia praktyczne umożliwiające implementację zdobytej wiedzy. 

Szkolenie skierowane jest do osób chcących podnieść swoje umiejętności stosownego zachowania w różnych sytuacjach życiowych, a także osoby, które z racji zajmowanego stanowiska powinny posiadać wiedzę z zakresu podstaw sztuki savoir-vivre. 

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu: 

  • Znajomość podstawowych zasad savoir vivre, obowiązujących zarówno w życiu codziennych, jak i tych, które są specyficzne dla miejsca pracy, czy sytuacji biznesowej. 

Program szkolenia:

1. Czym jest savoir vivre? 
a) Zasady etykiety 
b) Dobre maniery a kontekst kulturowy 
c) Kultura osobista jako efekt wychowania 
2. Podstawowe zasady sztuki savoir-vivre 
a) Wygląd zewnętrzny 
b) Komunikacja 
c) Miejsce pracy 
d) Sytuacje towarzyskie 
e) Sytuacje uroczyste 
f) Precedencja 
3. Elementy protokołu dyplomatycznego 
4. Sytuacje niezręczne – analiza na podstawie 
studium przypadku 
5. Podsumowanie

Trener:

Joanna Kiereś-Łach, ur. 25 stycznia 1986 roku w Lublinie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, absolwent kulturoznawstwa, certyfikowany trener biznesu, nauczyciel etyki i wiedzy o kulturze w liceum, wykładowca WSPA. Autorka monografii „Filozofia i retoryka. Kontekst myślowy Nowej retoryki Chaima Perelmana” oraz artykułów naukowych z zakresu retoryki i argumentacji. Prowadzi szkolenia i warsztaty m. in. z retoryki, perswazji, komunikacji (interpersonalnej i biznesowej), autoprezentacji, automotywacji, a także savoir vivre wystąpień publicznych. 

Minimalna ilość uczestników: 7 osób.

Koszt udziału : 190 zł. brutto

Terminy do wyboru: 30.09.2018, 21.10.2018, 25.11.2018

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij wpisać terminu szkolenia

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy również zgłoszenia na szkolenia zamknięte.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie.

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444