Szkolenie TRENER I stopnia  

ODBIORCY:

Szkolenie skierowane jest do osób posiadających wyższe wykształcenie oraz studentów ostatnich lat studiów, którzy chcą:

 • zdobyć wiedzę i umiejętności pracy w zawodzie trenera
 • uzyskać uprawnienia do prowadzenia zajęć warsztatowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi,

CELE SZKOLENIA:

 • rozwój osobisty w obszarach: świadomości wartości, świadomości emocji, kształtowania postawy twórczej,
 • zapoznanie z ideą kształcenia podmiotowego: zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w tym zakresie,
 • zdobycie wiedzy i umiejętności metodycznych – projektowanie i prowadzenie zajęć warsztatowych,
 • uzyskanie tytułu Trenera I stopnia oraz możliwość zdobywania wyższych stopni trenerskich

ETAPY SZKOLENIA

Szkolenie składa się z:

Czterodniowego kursu wprowadzającego, części wykładowej na platformie oraz 12 miesięcznego okresu  przeznaczonego na obserwacje i współprowadzenia. Efektem udziału
w kursie jest opracowanie 6ciu autorskich ćwiczeń trenerskich. Każde z nich można konsultować i poprawiać aż do osiągnięcia wysokich efektów. 

I Część – kurs wprowadzający

Obejmuje zajęcia warsztatowe (32 godz. dydaktyczne) i wykład z Podstaw Kreatywności
(8 godz. dydaktycznych).

Wykład – realizowany poprzez platformę e-learningową, po zrealizowaniu tej części szkolenia uczestnicy przystępują do egzaminu z teorii podstaw kreatywności

Warsztat:

 • trening wstępny (grupa otwarcia- rozwój osobisty, zasoby osobiste, świadomość emocji i wartości, dyspozycje w pracy trenera,)
 • metodyka pracy podmiotowej (świadomość procesu grupowego projektowanie scenariuszy i ćwiczeń z zakresu rozwoju podmiotowego wg struktury ćwiczenia treningowego)
 • zajęcia odbywają się w godz. 9.00- 16.00

II Część

 • udział w 2 obserwacjach zajęć warsztatowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie / Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (2 bloki dwudniowe)
 • 2 współprowadzenia warsztatu z doświadczonym trenerem w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie / Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (2 bloki dwudniowe).
 • przygotowanie sześciu autorskich scenariuszy ćwiczeń z zakresu rozwoju podmiotowego, które są konsultowane i zatwierdzane u wyznaczonego trenera opiekuna.

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA – EGZAMIN

Na zaliczenie całego kursu przewidywany jest czas nie przekraczający 12stu miesięcy.

Komisja egzaminacyjna składa się z trzech trenerów, którzy wystawiają uczestnikowi kursu ocenę opisową i ukierunkowują dalszy rozwój w pracy.

Komisja egzaminacyjna ma prawo do nadania tytułu Trenera I stopnia.

Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu wystawionego przez Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości, który daje możliwość współpracy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu certyfikatu uczestnik może samodzielnie prowadzić warsztat z zakresu „Komunikacja i integracja” dla studentów Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej.

Uzyskanie Trenera I stopnia uprawnia do zdobywania wyższych stopni trenerskich (Trener II stopnia, Trener Konsultant).

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

W ramach szkolenia przewidziane są przerwy kawowe.

Wypracowane przez grupę scenariusze będą dostępne dla uczestników po zakończeniu zajęć.

Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma scenariusze warsztatów z „Komunikacji
i integracji.”

Koszt treningu:

 • 750 PLN 

Termin płatności pierwszej raty do 19.06.2017 ( 100 zł.) (proszę przesyłać potwierdzenia wpłat- m.chabros@wspa.pl )

Minimalna liczba uczestników – 12 osób!!!

Zgłoszenia: (na adres: m.chabros@wspa.pl )

 1. 30.06-03.07.2017 Lublin

Informacje szczegółowe:

Marzena Chabros tel. 600 888 446 , m.chabros@wspa.pl

Organizator:

Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości,

Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o.

90-213 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 52,  bud. G, p.324

Dane do przelewu:

Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o.

90-213 Łódź, ul. Rewolucji 1905. nr 52,

tytułem: trener I stopnia Lublin 2017

BGŻ S.A.69 2030 0045 1110 0000 0121 2430

Wróć do Aktualności WSPA