Uprzejmie informujemy, że w związku z art. 167a. 4. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym “Uczelnia jest obowiązana do sprawdzania pisemnych prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem programów antyplagiatowych współpracujących z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych”. Dlatego też studenci studiów inżynierskich począwszy od roku naboru 2012/2013, studenci studiów licencjackich począwszy od roku naboru 2013/2014 oraz studenci studiów magisterskich począwszy od roku naboru 2014/2015 będą sprawdzani przez system antyplagiatowy. Zarządzenie wraz z regulaminem i załącznikami znajduje się poniżej.

2016-02-18_zarzadzenie-antyplagiat