Informujemy, że student WSPA w Lublinie może ubiegać się o przyznanie stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018.

Ze szczegółowymi informacjami nt. nowych warunków ubiegania się o stypendium Ministra można zapoznać się na stronie internetowej MNiSW

Wnioski będzie można składać w Dziale Stypendiów (pok. 312) w dniach: 03-11.10.2017 r.