Wnioski o przyznanie stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 należy złożyć w Uczelni od 28 września do 11 października 2018 roku do Dziekana właściwego wydziału bądź w Dziale Rozliczeń Finansowych ze Studentami.

Szczegółowe informację znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.