W związku z trwającymi pracami Komisji Stypendialnej przyznającej stypendia na semestr letni 2017/2018 informujemy, iż decyzje o przyznanej wysokości stypendium zostaną zamieszczone na stronie internetowej Uczelni do końca marca 2018 r.

Wypłaty stypendiów za miesiące luty i marzec będą realizowane w marcu 2018 r.