Przypominamy, że termin składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium socjalnego, stypendium Rektora oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych upływa dnia 25 października 2018 r.

Wnioski można składać w pok. 312 zgodnie z dostępnym harmonogramem.