Student WSPA w Lublinie może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

  1. stypendium socjalnego;
  2. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
  3. stypendium Rektora dla najlepszych studentów;
  4. stypendium Ministra;
  5. zapomogi.

Informujemy, że aktualne wytyczne dotyczące ubiegania się o przyznanie stypendium na rok akademicki 2017/2018, wzory wniosków o przyznanie stypendium oraz dokładny harmonogram ich składania zostaną umieszczone na stronie internetowej Uczelni we wrześniu.

Wróć do Aktualności WSPA