Komisja Kwalifikacyjna i Komisja Stypendialna dnia 30.11.2017 r. przyznała pomoc materialną dla studentów w  postaci stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce stypendia.