omisja Kwalifikacyjna i Komisja Stypendialna dnia 26.03.2018 r. przyznała pomoc materialną dla studentów w postaci stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi. Szczegółowe informacje znajdują się http://old.wspa.pl/student/e_dziekanat/stypendia/stypendia_na_rok_akademicki_2017_2018_semestr_letni/