Czesne
Przy płatności semestralnej wynosi: 1 950 zł
Przy płatności za rok: 3 900 zł

Wpisowe: 200 zł

Program studiów

 • MODUŁ I. STRATEGIA PERONALNA I DZIAŁ HR +
  • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Organizacja i zadania działu personalnego
  • Planowanie zasobów ludzkich i analiza pracy
 • MODUŁ II. DZIAŁ HR I ZMIANY W ORGANIZACJI +
  • Kulturowe i etyczne aspekty ZZL
  • Zarządzanie zmianą a dział HR
 • MODUŁ III. POZYSKIWANIE PRACOWNIKÓW +
  • Rekrutacja, selekcja i adaptacja pracowników
  • Psychologiczne aspekty rekrutacji i selekcji pracowników
 • MODUŁ IV. ROZWÓJ PRACOWNIKÓW +
  • Szkolenia pracowników
  • Zarządzanie kompetencjami
  • Systemy oceny pracy
  • Trening menedżerski
 • MODUŁ V. MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW +
  • Systemy motywacyjne
  • Wartościowanie pracy i wynagradzanie pracowników
 • MODUŁ VI. MARKETINGOWE ASPEKTY HR +
  • Marketing personalny
  • Budowanie marki osobistej
  • Public relations wewnętrzne
 • MODUŁ VII. PRAWNE ASPEKTY HR +
  • Negocjacje i mediacje w sprawach pracowniczych
  • Prawo pracy dla menedżera
  • Ubezpieczenia społeczne