Czesne
Przy płatności semestralnej wynosi: 1 750 zł
Przy płatności za rok: 3 500 zł

Wpisowe: 200 zł

Program studiów

 • Moduł I "Podstawowy/Ogólny" +
  Prawne i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania systemu oświaty w Polsce Podstawy zarządzania placówką oświatową Podstawy rachunkowości i finansów w oświacie Podstawy controllingu finansowego w oświacie Marketing w oświacie Elementy prawa gospodarczego Elementy prawa pracy Zamówienia publiczne Status prawny dyrektora szkoły Umiejętności kierownicze
 • Moduł II "Zarządzanie przedszkolami i placówkami pozaszkolnymi" +
  Organizacja pracy przedszkoli i placówek pozaszkolnych Rekrutacja i szkolenie personelu przedszkoli i placówek pozaszkolnych Finansowe aspekty funkcjonowania przedszkoli i placówek pozaszkolnych – warsztaty Praktyczne aspekty zarządzania przedszkolami i placówkami pozaszkolnymi - warsztaty Zarządzanie przedszkolami i placówkami pozaszkolnymi - dyskusje menedżerskie
 • Moduł III "Zarządzanie szkołami" +
  • Organizacja pracy szkół
  • Rekrutacja i szkolenie personelu szkół
  • Finansowe aspekty funkcjonowania szkół – warsztaty
  • Zarządzanie szkołami – dyskusje menedżerskie
  • Praktyczne aspekty zarządzania szkołami - warsztaty
 • Moduł IV "Nadzór pedagogiczny" +
  • Podstawy prawne sprawowania nadzoru pedagogicznego
  • Rola i zadania podmiotów sprawujących nadzór pedagogiczny
  • Formy nadzoru pedagogicznego
   
 • Moduł V "Trening menedżerski" +