Czesne
Przy płatności semestralnej wynosi: 1 900 zł
Przy płatności za rok: 3 800 zł

Wpisowe: 200 zł

Kadra

 • Kadra na kierunku Zarządzanie ochroną zdrowia to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy +

Program studiów

 • Moduł I "Podstawowy" +
  • Organizacja opieki zdrowotnej
  • System ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce
  • Organizacyjno-prawne podstawy funkcjonowania JOZ
  • Zarządzanie i marketing w ZOZ
  • Public relations w ochronie zdrowia
  • Zarządzanie strategiczne w ZOZ
  • Ekonomia menedżerska w ochronie zdrowia
 • Moduł II "Prawne uwarunkowania funkcjonowania JOZ" +
  • Polityka zdrowotna
  • Promocja zdrowia
  • Prawa pacjenta
  • Kontraktowanie usług medycznych
  • Prawo pracy i negocjacje w sprawach pracowniczych
  • Prawne aspekty wykonywania zawodów medycznych
  • Ochrona danych medycznych
  • Zamówienia publiczne
  • Prawne aspekty restrukturyzacji ZOZ
 • Moduł III "Zarządzanie personelem w JOZ" +
  • Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie zmianą
  • Trening menedżerski ZZL
 • Moduł IV "Zarządzanie finansami w JOZ" +
  • Analizy ekonomiczne i finansowe
  • Zarządzanie finansami w JOZ
  • Controlling operacyjny i strategiczny w JOZ
  • Ekonomiczne aspekty restrukturyzacji ZOZ
 • Restrukturyzacja ZOZ - trening menedżerski +