Czesne
Przy płatności semestralnej wynosi: 1 750 zł
Przy płatności za rok: 3 500 zł

Wpisowe: 200 zł

Kadra

 • Kadra na kierunku Zarządzanie i marketing - studia on-line to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy +
  Kierownik kierunku: dr inż. Adam Włodarczyk

Program studiów

 • Moduł I: Marketing +
  • Podstawy marketingu
  • Budowanie strategii marketingowych
  • Techniki promocji
 • Moduł II: Zarządzanie +
  • Najnowsze tendencje w zarządzaniu organizacją
  • Zarządzanie strategiczne
  • Zarządzanie logistyczne
  • Zarządzanie jakością
  • Zarządzanie w kategoriach projektu
 • Moduł III: Finanse +
  • Biznes plan
  • Zarządzanie finansami
 • Moduł IV: Społeczny aspekt organizacji +
  • Zarządzanie potencjałem społecznym w organizacji
  • Psychologia zarządzania
  • Negocjacje