Czesne

Możliwość dofinansowania ze środków unijnych

Przy płatności semestralnej wynosi: 1 850 zł
Przy płatności za rok: 3 700 zł
Wpisowe: 200 zł

Kadra

 • Kadra na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - studia on-line to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy +
  Kierownicy kierunku: r. pr. Jacek Kołtun, inż. Mariusz Łapiński

Program studiów

 • +
  • Podstawy Prawa Pracy
  • Prawna ochrona pracy w Polsce oraz UE
  • Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Ergonomia w procesach pracy
  • Rachunek kosztów BHP
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
  • Wypadki przy pracy
  • Zasady udzielania I pomocy
  • Ochrona przeciwpożarowa zakładu
  • Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy
  • Kontrola i odbiór techniczny
  • Problemy człowieka w środowisku pracy
  • Metodyka i organizacja szkoleń w zakresie BHP
  • Służba BHP
  • Organizacja stanowiska pracy
  • Maszyny i urządzenia techniczne