Czesne
Przy płatności semestralnej wynosi: 1 800 zł
Przy płatności za rok: 3 600 zł

Wpisowe: 200 zł

Kadra

 • Kadra na kierunku Zamówienia publiczne to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy +
  Wykładowcy są członkami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych, praktykami od wielu lat zajmującymi się obsługą zamówień publicznych w różnych instytucjach w tym jednostkach centralnej administracji państwowej.

  Opiekun kierunku: mgr inż. Krzysztof Brogowski – Wice Prezes Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie.

Program studiów

 • +
  • Moduł I. Zagadnienia ogólne
  • Moduł II: Nowe Dyrektywy Unii Europejskiej w krajowym systemie zamówień publicznych
  • Moduł III: Przygotowanie postępowania
  • Moduł IV: Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne
  • Moduł V: Zamówienia sektorowe – co je odróżnia od zamówień klasycznych
  • Moduł VI: Zamówienia dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
  • Moduł VII: Zamówienia finansowane ze środków unijnych – mity i fakty, taryfikator korekt, zasady nakładania korekt
  • Moduł VIII: Środki ochrony prawnej
  • Moduł IX: Umowa o zamówienie publiczne
  • Moduł X: Dokumentacja postępowania o  zamówienie publiczne
  • Moduł XI: System kontroli zamówień publicznych
  • Moduł XII: Dyscyplina finansów publicznych w zamówieniach publicznych
  • Moduł XIII: Społeczna odpowiedzialność w zamówieniach publicznych