Czesne
Przy płatności semestralnej wynosi: 2000 zł
Przy płatności za rok: 4000 zł
Wpisowe: 200 zł

Program studiów

 • +
  • Wstęp do systemów informatycznych
  • Podstawy baz danych
  • Język zapytań SQL
  • Eksploatacja systemów baz danych
  • Bezpieczeństwo i ochrona danych
  • Projektowanie baz danych
  • Programowanie baz danych w językach wyższego poziomu
  • Zarządzanie projektem – narzędzia CASE
  • Rozproszone systemy baz danych