Czesne
Przy płatności semestralnej wynosi: 2000 zł
Przy płatności za rok: 4000 zł

Wpisowe: 200zł

Program studiów

 • +
  • Podstawy rachunkowości finansowej
  • Rachunkowość budżetowa
  • Podstawy prawa pracy
  • Zamówienia publiczne
  • Finanse publiczne w jednostkach samorządu terytorialnego
  • Audyt wewnętrzny  i kontrola wewnętrzna w administracji publicznej
  • Rachunkowość budżetowa
  • Elementy rachunkowość zarządczej i controllingu
  • Budżetowanie zadaniowe
  • Zobowiązania podatkowe (obowiązki płatnika)
  • Zobowiązania podatkowe (podatek VAT w jednostkach sfery budżetowej)
  • Prawo gospodarcze
  • Obowiązki płatników składek z tytułu zgłaszania i opłacania składek
  • Rachunkowość budżetowa w praktyce