Czesne
Przy płatności semestralnej wynosi: 1 300 zł
Przy płatności za rok: 2 600 zł
Czesne za całość (3 semestry): 3 900 zł

Wpisowe: 200zł

Kadra

 • Kadra na kierunku Przygotowanie pedagogiczne to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy +
  Kierownik kierunku: mgr Józef Strug

Program studiów

 • Moduł I: PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYM +
  • Pedagogika
  • Psychologia
  • Dydaktyka ogólna
 • Moduł II: DYDAKTYKA SZCZEGÓŁOWA W POWIĄZANIU Z KIERUNKIEM (SPECJALNOŚCIĄ) KSZTAŁCENIA +
  • Dydaktyka szczegółowa w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia
  • Praktyka ogólnopedagogiczna
  • Praktyka metodyczna
 • Moduł III: UMIEJĘTNOŚCI INTERDYSCYPLINARNE +
  • Emisja głosu
  • Multimedia w dydaktyce
  • Tablica interaktywna
  • Jakość w edukacji