Czesne
Przy płatności semestralnej wynosi: 2 750 zł
Przy płatności za rok: 5 500 zł

Wpisowe: 200zł

Kadra

 • Kadra na kierunku Profesjonalny coaching to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy +
  MAŁGORZATA FRYSZKIEWICZ Psycholog, trener, akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu, doradca personalny. Członek Izby Coachingu. Od 2000 roku współwłaściciel Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Uzyskała tytuł Licencjonowanego Praktyka i Mistrza Neurolingwistycznego Programowania. Licencjonowany Coach ICC. Współzałożyciel, wykładowca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych „Trener Biznesu”, realizowanych we współpracy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Od 2012 roku przeprowadziła 7 edycji Akademii Profesjonalnego Coachingu. Od 18 lat prowadzi szkolenia  z zakresu psychologii biznesu (ponad 15000 godzin szkoleniowych, 1500 godzin szkoleń trenerskich). Specjalizuje się również w ocenie kompetencji i potencjału pracowników metodą Assessment/Development Center. Prowadzi coaching indywidualny (ponad 1000 zrealizowanych sesji coachingowych). Twórca wielu programów szkoleniowych, projektów rekrutacyjnych i doradczych. Posiada również doświadczenie zawodowe na kierowniczych stanowiskach, związane z zarządzaniem zespołami pracowniczymi i projektowymi. Kierowała projektami odpowiadając za stronę organizacyjną, finansową oraz merytoryczną przedsięwzięć. Autorka licznych artykułów z dziedziny psychologii biznesu, publikacje m.in.  w „Personel i Zarządzanie”. Jej główną dewizą życiową są słowa Collin Sisson’a: „Największe bogactwo to robienie tego, co kochasz”. CEZARY FRYSZKIEWICZ Trener, certyfikowany coach ICC (International Coaching Community), współwłaściciel Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Certyfikowany trener The Lundbeck Institute w Danii. Posiada 23-letnie doświadczenie zawodowe. Od 18 lat prowadzi szkolenia z zakresu psychologii biznesu i rozwoju osobistego. Z wykształcenia lekarz psychiatra, biegły sądowy z zakresu psychiatrii. Specjalista w zakresie metod coachingowych. Prowadzi coaching dla wyższej kadry menedżerskiej ukierunkowany na wzrost efektywności podejmowanych działań, rozwój umiejętności przywódczych, a także osiąganie indywidualnej doskonałości. Współautor metody pracy Coatraining, łączącej Coaching i Trening, dającą najwyższą efektywność szkoleń. Opracowywał i realizował strategię wprowadzania i promowania nowych produktów w warunkach ostrej konkurencji współpracując z międzynarodowymi koncernami farmaceutycznymi. Prowadzi indywidualne doradztwo dla Członków Zarządów  i Prezesów czołowych polskich przedsiębiorstw. Od 1999 zarządza projektami szkoleniowymi  i doradczymi. Jest współzałożycielem i wykładowcą na studiach podyplomowych „Trener Biznesu” realizowanych we współpracy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji. Jego charyzma i entuzjazm sprawiają, iż niezwykle często w roli autorytetu zapraszany jest na liczne seminaria i prezentacje nie tylko w kraju, ale również za granicą. Przez klientów doceniany jest za wyjątkową umiejętność inspirowania i motywowania swoich słuchaczy do działania i poszukiwania najlepszych rozwiązań. MAŁGORZATA TORÓJ Doktor psychologii, psycholog biznesu, trener i coach PCC ICF (Professional Certified Coach ICF, Erickson Certified Professional Coach (ECPC)). Członek ICF Global i Polska. Dyrektor Lubelskiego Oddziału ICF. Wykłada na kilku wyższych uczelniach m.in. Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Uczelni Łazarskiego. Jest współautorką książki „Jak być lepszym szefem? Inspiracje Psychologiczne” (z Pawłem Fortuną) oraz autorką książki: „Praca z grupą szkoleniową. Wszystko co powinien wiedzieć trener, aby osiągnąć sukces.” Napisała kilkanaście artykułów naukowych i popularno-naukowych.  Swoje kompetencje coachingowe stale podnosi biorąc udział w różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Ukończyła między innymi takie kursy jak: „Relating Forward. Prowokatywna zmiana przekonań”, „Corporate Mindfulness”, „The Advance of the Spirit”, Kurs podstawowy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (TSR). Jest certyfikowanym trenerem FRISâ.  Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń i coachingów z zakresu umiejętności menedżerskich, komunikacji i budowania relacji biznesowych. Posiada ponad 12 lat doświadczenia w opracowywaniu i prowadzeniu szkoleń i warsztatów. 7 lat pracuje jako coach biznesowy. Jej odbiorcami są głównie menedżerowie kierujący takimi obszarami/departamentami jak: logistyka, produkcja, serwis techniczny, zarządzanie projektami, HR, sprzedaż. „Moją pasją jest psychologia i drugi człowiek. Głęboko wierzę w to, że każda organizacja i każdy Klient jest unikalny. Poznanie indywidualnych potrzeb i wspólne poszukiwanie rozwiązań pozwala na opracowanie skutecznych strategii działania nawet w najtrudniejszych sytuacjach bazując na zasobach własnych”. JOANNA GRELA Psycholog, coach akredytowany przez International Coach Federation (ACC). Członek ICF Global i Polska. Vice Dyrektor Oddziału ICF Lublin. Współtwórca i trener współpracujący  w Szkole Coachingu Zespołowego i Grupowego NOVO. Mentorcoach dla osób przygotowujących się do akredytacji. Uczestnik rocznego programu superwizyjnego Novo Supervision. Trener biznesu na salach szkoleniowych od 2006 roku. Ekspert HR z doświadczeniem w branży handlowej (2007-2011), finansowej (od 2011) i doradczo-szkoleniowej (od 2007). Certyfikowany Partner Advisio Poland z uprawnieniem do korzystania z narzędzia diagnostycznego IP121. Posiada także licencje uprawniające do korzystania z gier coachingowych Norman Benett Group i certyfikat umożliwiający korzystanie z narzędzia DiSC Everything Manager. Ukończyła studia podyplomowe Akademię Profesjonalnego Trenera Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, kurs Racjonalnej Terapii Zachowań i aprobowane przez ICF szkolenie "Exploring Coaching with Neuroscience”;. Autorka licznych publikacji dotyczących coachingu, szkoleń i przywództwa. Prowadzi bloga, na którym promuje ideę profesjonalizacji w zawodzie coacha oraz Leadership po ludzku. PATRYCJA KORPACKA-BŁASZCZUK Certyfikowany coach, trener biznesu, psycholog, wykładowca  i doradca. Właściciel firmy szkoleniowej Centrum Biznesowych Inspiracji. Autorka książki „Sięgaj dalej” dedykowanej dla handlowców, trenerów i coachów. Posiada liczne dyplomy  i certyfikaty potwierdzające jej ciągły rozwój w kierunku trenerstwa, coachingu oraz umiejętności interpersonalnych. Dotychczas współtworzyła liczne projekty szkoleniowe, coachingowe. Zajmowała się także organizacją, rekrutacją i promocją, realizując różne projekty. Jednocześnie pracowała jako trener freelancer współpracując z firmami szkoleniowymi w całej Polsce. Zajmuje się współpracą z przedsiębiorstwami, gdzie do jej głównych zadań należy budowanie lub/i wspieranie rozwoju działów szkoleń. Jest też wykładowcą - współpracującym w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Jej zajęcia cechuje niezwykłe zaangażowanie w ich prowadzenie. Są motywacyjne, dynamiczne, prowadzone z poczuciem humoru, a zarazem merytoryczne. Specjalizuje się w tematach dotyczących: psychologii sprzedaży, wdrażania standardów, coachingu, umiejętności menedżerskich, komunikacji interpersonalnej, negocjacji, asertywności, automotywacji w biznesie, kreatywności, umiejętności trenerskich oraz profesjonalnej prezentacji. Jej dewizą życiową jest wytrwałość i pozytywne myślenie, co odzwierciedla jej ulubiony cytat: „Wielu życiowych rozbitków to ludzie, którzy nie zdawali sobie sprawy, jak bliscy są sukcesu, kiedy się poddali.” - Thomas Edison.

Program studiów

 • COACHING – WPROWADZENIE - 8 godzin +
  • Coaching a inne formy wspierania rozwoju klienta.
  • Rodzaje i skuteczność coachingu.
  • Standardy i etyka w coachingu (kodeks etyczny ICF i Izby Coachingu).
  • Kompetencje coacha. 
  • Poziomy uczenia się i zmiany w ludzkich działaniach i interakcjach wg Roberta Diltsa.
 • STRUKTURA I PRZEBIEG SESJI COACHINGOWEJ – 40 godzin +
  • Nawiązanie relacji z klientem - budowanie kontaktu i zaufania.
  • Zasady zawierania kontraktu.
  • Struktura sesji coachingowej według modelu GROW.
  • Narzędzia służące do określania stanu obecnego klienta i celu, do którego zmierza.
  • Pytania definiujące cele w pracy z klientem, wybór narzędzi adekwatnych do jego potrzeb rozwojowych.
  • Metody wspierające analizę zasobów klienta.
  • Zwiększanie motywacji do zmiany.
  • Techniki pobudzania kreatywności klienta w celu podejmowania skutecznych działań.
  • Projektowanie zadań rozwojowych dla coachee.
  • Ocena efektywności sesji i procesu coachingowego.
  • Interaktywna gra coachingowa.
 • NARZĘDZIA COACHINGOWE ZMIENIAJĄCE PERSPEKTYWĘ – 16 godzin +
  • Praca z obrazem, metaforą, opowiadaniem/bajką, klockami, Story Cubes.
  • Samodzielne projektowanie gry na bazie dostarczonych narzędzi i gadżetów coachingowych.
 • METODY PRACY Z OGRANICZAJĄCYMI PRZEKONANIAMI – 32 godziny +
  • Psychologia samokonceptu – budowanie konstruktywnych przekonań na temat własnej osoby.
  • Identyfikacja przekonań ograniczających klienta w drodze do realizacji celów  i powstrzymujących podejmowanie skutecznych działań.
  • Metamodel – językowa struktura przekonań.
  • Techniki pracy z nieużytecznymi przekonaniami.
  • Wspieranie i wzmacnianie przekonań mobilizujących i motywujących do rozwoju.
  • Metastruktura przekonań wg Roberta Diltsa.
  • Wpływ stanów wewnętrznych na zmianę przekonań.
  • Autocoaching – praca z przekonaniami coacha.
  • Narzędzia w pracy z nawykami w myśleniu i działaniu.
 • TECHNIKI PRACY Z OBAWAMI I EMOCJAMI KLIENTA – 16 godzin +
  • Analiza i wykorzystywanie negatywnych emocji jako sygnałów do dokonywania zmian.
  • Wywoływanie i wzmacnianie stanów koniecznych do działania i realizacji celów.
  • Metody zmiany stanu emocjonalnego.
 • COACHING NA GŁĘBSZYM POZIOMIE, CZYLI JAK SZUKAĆ POTENCJAŁU KLIENTA NA POZIOMIE WARTOŚCI, MISJI I TOŻSAMOŚCI – 32 godziny +
  Blok ten przewidziany jest jako praca na głębszym poziomie zaangażowania klienta. Istnieją takie sytuacje, kiedy Klient blokuje się w procesie, trudno jest mu zbudować motywację do zmiany lub wręcz przeciwnie będąc mocno zaangażowanym w proces nie może pójść dalej lub odpowiada poprawnie na pytania, a nie wykonuje głębszej pracy. Tego typu sytuacje są dobrą okazją do zaproszenia Klienta, do głębszego spotkania z samym sobą, poruszenia jego głębokiego potencjału, odszukania korowej motywacji do zmiany lub wytrwania w swoich postanowieniach.
  • Rozpoznawanie sytuacji trudnych w procesie – identyfikacja momentów do zaproszenia do głębszego poziomu pracy.
  • Praca z misją życiową – metody pracy nad podstawowymi wartościami klienta, odszukiwaniem korowej wartości, budowanie głębszego sensu działań.
  • Praca z tożsamością klienta – mocne pytania, praca nad poczuciem wartości, badanie ekologiczności celu i wpływu klienta na realizację własnych zamierzeń.
  • Rola zmiany perspektywy w poszukiwaniu możliwości łączenia sprzecznych dążeń.
  COACHING GRUPOWY I ZESPOŁOWY 
 • COACHING GRUPOWY I ZESPOŁOWY – 16 godzin +
  • Definicje, różnice i istota.
  • Możliwe zastosowania.
  • Struktury stosowane w pracy, metody i narzędzia.
  • Sesja coachingu grupowego i zespołowego.
 • ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA COACHINGOWE -16 godzin +
  • Techniki wykorzystywane w coachingu do pracy z klientem w zakresie: rozwoju i integracji osobowości, kreatywności, rozwiązywania konfliktów wewnętrznych, poprawy relacji z otoczeniem.
  • Ćwiczenie zaawansowanych narzędzi coachingowych w praktyce.
  • Trudne sytuacje w pracy coacha -  jak sobie z nimi radzić?
 • ĆWICZENIE UMIEJĘTNOŚCI COACHINGOWYCH – SUPERWIZJA – 16 godzin +